Logo
Odštampajte ovu stranicu

БРАНИСЛАВ МИЛЕНКОВИЋ

БРАНИСЛАВ МИЛЕНКОВИЋ ( 1926),  најосновнији биографски подаци до 1000 карактера
Професор Универзитета у пензији

1. образовање: доктор архитектонских наука
2. досадашње функције, запослења: Архитектонски факултет универзитета у Београду
3. дела, остварења (збирно):………… 16
4. конкурсне награде (збирно):……. 48
5. најзначајнија дела, остварења:
    Петлово брдо, Хотел Минерва, Робне куће Бијељина Брчко
6. награде и признања (по значају) : УЛУПУДС-ова награда за животно дело 1996, Велика повеља        Архитектонског факултета универзитета у Београду 1999
7. остале активности : књиге, писани радови