*
Društvo arhitekata Beograda - Supernatural Eko Paviljon

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Supernatural Eko Paviljon

 

Društvo Arhitekata Beograda 

obaveštava sve zainteresovane da je na sajtu društva postavljena web izložba radova prispelih na konkurs za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rešenja Supernatural eko paviljona

 

OVDE MOŽETE POGLEDATI IZLOŽBU RADOVA

 


 

Nakon drugog kruga Supernatural konkursa, radionice i javne odbrane odrzane u petak 19og februara, ziri je doneo sledecu odluku:

 

DVE JEDNAKOVREDNE I NAGRADE U IZNOSU OD 70 000 DIN

 

Rad sa autorskom sifrom - 93126, radna sifra – 27

Autori: Vesna Pejovic, Vladimir Bevc, Jelena Milojevic (rad koji ce biti izveden)

 

Rad sa autorskom sifrom - 30723, radna sifra – 94

Autor: Petrusevski Ivana

 

II NAGRADA NIJE DODELJENA

 

III NAGRADA U IZNOSU OD 30 000 DIN

 

Rad sa autorskom sifrom - 72846, radna sifra – 11

Autori:  Jelena Pancevac, Zarko Uzelac

 

OTKUPI U IZNOSU OD 10 000 DIN

 

Rad sa autorskom sifrom - 38825, radna sifra – 71

Autori: Lalovic Aleksandar, Radulovic Vladimir, Stevanovic Nikola

 

Rad sa autorskom sifrom - 05050, radna sifra – 65

Autor: Nemanja Kordic i Ivana Damjanovic

 

POHVALA ZIRIJA

 

Rad sa autorskom sifrom - 09110, radna sifra – 83

Autori: Natasa Jankovic, Aleksandar Kusic, Mladen Pesic

 

Datum i mesto odrzavanja izlozbe svih radova i javne diskusije bice objavljeni tokom februara na sajtu DAB-a.

 


 

Arhitektonski konkurs Supernatural eko paviljon

 

Na konkurs za Supernatural Eko Paviljon stiglo je 96 radova. Zbog velikog broja projekata koji su kvalitetno odgovorili na temu ziri je odlucio da u drugi krug udje 12 radova koji ce tokom radionice sa arhitektonskim studiom 4od7 arhitektura razradjivati svoje predloge. Nakon radionice bice odrzana javna odbrana projekata kad ce ziri u istom sastavu izabrati 5 radova koji ce biti nagradjeni, a jedan od njih i izveden u okviru Supernatural Festivala.

 

Dana 21.01.2010. jednoglasnom odlukom zirija u drugi krug ulaze sledeci radovi:

 

Rad sa autorskom sifrom - 27103, radna sifra – 04

Autori:  Pantovic Ksenija, Cukic Iva, Rajic Dusan

 

Rad sa autorskom sifrom - 72846, radna sifra – 11

Autori:  Jelena Pancevac, Zarko Uzelac

 

Rad sa autorskom sifrom - 41283, radna sifra – 14

Autori: Natasa Stevanovic, Andrija Spicanovic, Mila Pralica

 

Rad sa autorskom sifrom - 00027, radna sifra – 26

Autor: Branislav Spasojevic

 

Rad sa autorskom sifrom - 93126, radna sifra – 27

Autori: Vesna Pejovic, Vladimir Bevc, Jelena Milojevic

 

Rad sa autorskom sifrom - 33599, radna sifra – 28

Autori: Marija Strajnic, Ana Kras

 

Rad sa autorskom sifrom - 05050, radna sifra – 65

Autor: Nemanja Kordic

 

Rad sa autorskom sifrom - 17171, radna sifra – 68

Autori: Jelena Ilic, Bojana Dojcinovic, Marina Visnjic, Ivko Rakic, Bane Radovanovic, Krstanic Djordje

 

Rad sa autorskom sifrom - 38825, radna sifra – 71

Autori: Lalovic Aleksandar, Radulovic Vladimir, Stevanovic Nikola

 

Rad sa autorskom sifrom - 81324, radna sifra – 82

Autori: Tamara Sekulic, Milena Vuckovic

 

Rad sa autorskom sifrom - 09110, radna sifra – 83

Autori: Natasa Jankovic, Aleksandar Kusic, Mladen Pesic

 

Rad sa autorskom sifrom - 30723, radna sifra – 94

Autor: Petrusevski Ivana

 


 

NVO Supernatural i Društvo Arhitekata Beograda raspisuju dvostepeni javni, anonimni otvoreni konkurs za izradu idejnog rešenja paviljona koji se zasniva na principima održivog razvoja.

 

Pravo učešća na konkursu imaju arhitekte i studenti arhitekture, pejzažni arhitekti i studenti pejzažne arhitekture, umetnici i studenti umetnosti, do 35 godina starosti, pojedinačno ili timski, sa teritorije Republike Srbije.

Konkurs je raspisan u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju konkursa iz oblasti arhitekture i urbanizma Saveza arhitekata Srbije.

Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa.

 

Konkursni materijal učesnici konkursa mogu podići ili naručiti kod: Društva arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7, uz uplatu iznosa od 300,00 dinara na račun Društvo arhitekata Beograda broj: 355-1015085-91, sa naznakom „konkurs za paviljone“. 

 

Rok za predaju prvog kruga radova: 15. januar 2010.

 

Cilj konkursa

 

Širenje svesti o značaju primenjene ekologije u arhitekturi i približavanja svih aspekata održivog razvoja mladim arhitektama.

izlaganjem paviljona povećati interesovanje nestručne javnosti za savremene domete ekološke arhitekture

 

Predmet konkursa


Idejno rešenje koje primenjuje principe održivog razvoja podjednako u arhitekturi i ideologiji koncepta. SuperNatural Eko paviljon je deo programa četvrtog po redu Supernatural festivala u aprilu 2010 godine.

Paviljon ce predstavljati rezultat kreativnog procesa, koji se u prvom krugu odnosi na arhitektonski konkurs za idejno rešenje, i radionice u drugom krugu, koju pohadja prvih pet plasiranih radova, a koja će predstavljati platformu za razradu predloženih koncepata.

Konsultantsku podršku izbranim radovima nakon prvog kruga konkursa obezbediće arhitektonski biro 4od7 Arhitektura, tokom jednonedeljne radionice koja će biti održana u Kulturnom Centru Grad uz učešće stručnjaka iz oblasti ekologije i održivog dizajna.

 

Nakon drugog kruga žiriranja, bira se rešenje koje će biti nagrađeno i izvedeno u okviru postojećeg budžeta i dinamičkog plana, uz stručnu podršku arhitektonskog biroa 4od7 Arhitektura.

 

Projektni zadatak

 

Površina paviljona u osnovi je maksimalno 35 m². Maksimalna visina je 4m

Paviljon ima višestruku namenu: izložbeni prostor za nekoliko tipova umetničkih ili primenjenih medija (štampani, video, 3d materijal); prostor za predavanje za 30 slušalaca; neformalni prostor za okupljanje

 

Potrebno je predstaviti rešenje koje je jednostavno izgraditi, rastaviti i ponovo sastaviti. Mali troškovi eksploatacije, jednostavan transport.

 

Izbor materijala – materijali koji tokom svog nastanka nisu napravili štetan uticaj na okolinu, materijali koji su bio razgradljivi ili se mogu lako reciklirati

 

Sadržaj konkursnog rada


grafički prilozi treba da prikažu:

Situaciono rešenje u odnosu na ponudjene ambijente - plato ispred Hajdučke česme, Kalemegdan, Pionirski park

objekat u celini u razmeri 1:50 – osnove, preseci, izgledi, 3d model (poželjan je 3d prikaz paviljona u sva tri predlozena ambijenta)

predložiti tip konstrukcije i materijalizaciju paviljona

 

Sve prikazati na ukupno 3 lista A3 (horizontalno). 
Za članove žirija predložiti sve isto na A4 formatu u 6 primeraka.
Svi prilozi moraju biti označeni autorskim šiframa od 5 brojeva u donjem desnom uglu.

Uz rad se predaju dve zapečaćene koverte sa autorskom šifrom. Jedna koverta je sa oznakom »AUTOR« (u kojoj je spisak autora sa procentualnom raspodelom novčane nagrade),  a druga sa oznakom »PODACI ZA KONTAKT«. 

Saglasnost da se na izložbi radova objavi ime autora u slučaju da nije među nagrađenima, staviti u kovertu sa oznakom „PODACI ZA KONTAKT“, kao i isfotokopirane lične karte učesnika konkursa.
Dostaviti i CD sa svim prilozima za potrebe izrade digitalnog kataloga.
Svi prilozi pri predaji rada moraju biti upakovani u neprozirnu mapu sa autorskom šifrom.

 

Nagrade


Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 10 radova koji odgovaraju propozicijama konkursa dodeliće se posle završenog drugog kruga sledeće nagrade u neto iznosu:

Prva nagrada..................80.000,00 din 
Druga nagrada................60.000,00 din

Treća nagrada.................30.000,00 din

Dva otkupa od po............10.000,00 din

 

Nakon prvog kruga konkursa, čije će se žiriranje obaviti do 22.01.2010. bira se 5 najboljih radova koji u okviru drugog kruga posećuju sedmodnevnu radionicu. Cilj radionice je dalja razrada izabranih rešenja i ispitivanje njihovih potencijala, uz konsultacije sa voditeljima i gostima radionice.

 

Žiri će raspodelu nagrada i otkupa izvršiti u svemu prema odredbama Pravilnika o konkursima iz oblasti arhitekture i urbanizma, sa mogućnošću i drugačije raspodele nagrada u okviru predviđenog nagradnog fonda.

 

Nagrađeni i otkupljeni radovi su vlasništvo investitora.

 

Dinamika konkursnih aktivnosti

-početak konkursa 11.11.2009

-rok za podizanje konkursnih podloga - neograničeno

-rok za postavljanje pitanja 25.11.2009. na e mail Društva arhitekata Beograda Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

-odgovore na pitanja učesnici konkursa će dobiti do  07.12.2009.

-rok za predaju radova 15.01.2010. neposredno u kancelariji Društva arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7/III do 15,00 časova

radovi poslati poštom moraju stići na adresu Društva arhitekata Beograda najkasnije do 15.01.2009.godine do 15,00 časova. Radovi koji stignu posle ovog roka neće biti razmatrani

-prvi krug žiriranja - rok za izbor 5 radova koji idu u drugi krug 22.01.2010.

-trajanje radionice –radionice će se održavati u kulturnom centru GRAD 01 - 07.02.2010. raspisivač  zadržava pravo izmene datuma trajanja radionica

-drugi krug žiriranja – podela nagrada i izbor rešenja koje se izvodi 23.02.2010.

-početak radova na izgradnji 10.03.2010.

-završetak radova i prvo postavljanje paviljona  01. 04.2010.

 

ŽIRI  KONKURSA :

 

akademik prof. Branislav Mitrović, d.i.a. ,s.r.

Grozdana Šišović,  d.i.a., s.r.

Đorđe Stojanović, d.i.a., s.r.

Vladimir Nikolić, mr. slikarstva, s.r.

Ana Filipović,  d.i.a., s.r.

Izvestioci : Dunja Predić, dia, s.r.

Srđan Stanković, mr. ekologije, s.r.

 

 www.supernaturalfest.com

 


 

Pitanja učesnika i odgovori žirija

Za konkurs supernatural - paviljoni

 

I GRUPA PITANJA:

 

I/1. PITANJE :  Da li je obavezno da paviljon bude zatvoren (u vidu prostorije) ili moze biti oblikovan kao natkriveni, ogradjeni prostor ili delimicno otvorenog tipa?

ODGOVOR :     Nije neophodno da paviljon bude u potpunosti zatvoren, ali je potrebno da pruži zastitu eksponatima i posetiocima od atmosferskih nepogoda.

 

I/2. PITANJE :  Da li treba voditi racuna o sto manjim troskovima izgradnje paviljona? Npr. da li se predvidja prikljucenje paviljona na centralnu elektro mrezu ili je moguce napraviti objekat koji sam proizvodi elektricnu energiju (sto je u skladu sa temom)? Ako se odabere druga opcija, troskovi izgradnje se povecavaju...

ODGOVOR :    Da, treba voditi racuna o sto manjim troskovima paviljona. Tehnoloski zahtevnija rešenja su moguća ukoliko njihovo izvodjenje ne prelazi budzetirana sredstva do 15.000 eura. Savetuje se upotreba ekoloski prihvatljivih materijala, koji su lako dostupni, jeftini, lokalno proizvedeni, nusproizvodvodi nekih drugih industrija, koji su proizvod reciklaze i/ili se nakon upotrebe mogu reciklirati/upotrebiti u druge svrhe.

 

II GRUPA PITANJA:

 

II/1. PITANJE: Poštovani,nisam nasla drugi kontakt vezan za Konkurs za izradu paviljona u okviru Supernatural-a. Molila bih vas ako biste bili ljubazni da mi odgovorite na jedno pitanje vezano za dimenzije paviljona.  
Naime, propisana visina paviljona je 4m da li to znaci visina od tla do najvise kote objekta ili od poda objekta do njegove najvise kote (npr. slucaj ako bi se objekat podigao na stubove da li bi se racunala visina od tla pa u odnosu na to 4m)?

ODGOVOR :    Rec  je o visini paviljona od njegovog poda do najvise kote.

 

III GRUPA PITANJA:

 

III/1. PITANJE : Da li se pravi jedan paviljon koji se posle seli na razlicite lokacije ili se  za svaku datu lokaciju planira izgradnja dab14 jednog takvog paviljona?

ODGOVOR :     Pravi se samo jedan paviljon.

 

III/2. PITANJE :  Da li se i mobilijar (30 stolica i postolja za eksponate) mogu praviti od eko materijala ili oni uopste ne treba da budu uzimani u obzir tokom izrade konkursa?

ODGOVOR :        Predlog mobilijara nije neophodan, ali je dobrodosao.

 

III/3. PITANJE :   Da li se moze preciznije definisati termin brzo i jednostavno ( u smislu koliko radnika i za koliko sati treba da bude izgradjen paviljon) ??

ODGOVOR :        Paviljon bi trebalo izgraditi za 72 sata i rastaviti za 24 sata; 2 radnika.

 

III/4. PITANJE : Da li se zahteva i tekstualno obrazlozenje na A4 formatu ili se ono podrazumeva u okviru A3 prezentacije

ODGOVOR :        Ukoliko se tekstualno obrazloženje nadje u okviru A3 prezentacije trebalo bi da je citljivo na prilozima na A4 formatu.

 

IV GRUPA PITANJA

 

IV/1. PITANJE : Da li je „saglasnost da se na izložbi radova objavi ime autora“ koje je potrebno staviti u kovertu sa naznakom  „PODACI ZA KONTAKT“ dokument tj papir koji je bio sastavni deo podloga koje sam podigla u DAB-u ( jer u mojim podlogama nije sadržana). I ukoliko je potrebno sastaviti je, šta ona treba da sadrži?

ODGOVOR :     Saglasnost da se na izložbi radova objavi ime autora ili imena autora  je  potrebno staviti u kovertu sa naznakom „PODACI ZA KONTAKT“, iz razloga što je konkurs anoniman, kao što ste i pročitali konkurs se predaje obeležen numeričkim brojevima, svaki učesnik treba da napiše saglasnost, ukoliko želi da mu se objavi ime ili imena tj.da se da saglosnost da se otvori koverta sa naznakom „AUTOR“ ( gde se kompletna imena i nalaze). Saglasnost se pise rukom ili otkucano npr. „Saglasni smo da se naša imena iz koverte AUTOR objave na izložbi radova  za konkurs ..................“ i vas potpis ili potpisi. Ukoliko se u koverti „PODACI ZA KONTAKT“ ne nalazi odobrenje da se otvori koverta „AUTOR“, smatrace se da autor želi da ostane anoniman.

 

ŽIRI KONKURSA

U Beogradu, 07.12.2009.

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina