*
Društvo arhitekata Beograda - Javna površina Vračar

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Javna površina Vračar

Društvo Arhitekata Beograda, BINA 09 i Opština Vračar

obaveštavaju sve zainteresovane da je na sajtu društva postavljena web izložba radova prispelih na konkurs za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rešenja javne površine na teritoriji opštine Vračar

 

OVDE MOŽETE POGLEDATI IZLOŽBU RADOVA

 


 

Opština  Vračar, BINA 09 i Društvo Arhitekata Beograda

objavljuju rezultate konkursa za mlade do 35 godina

 

PRVA NAGRADA

u iznosu od 100.000,00 dinаrа dodeljenа je rаdu sа аutorskom   šifrom 16311 – rаdnа šifrа 01

 

Autori : Mаrko Todorović, dipl.inž.аrh.  i  Mаjа Simić, dipl.inž.аrh.

 

DRUGA NAGRADA

u iznosu od 60.000,00 dinаrа dodeljenа je rаdu sа аutorskom šifrom 90002 – rаdnа šifrа 02

 

Autori:

Miletić Jovаnа, B.Arch, Vuković Mаrko, B.Arch i

Stevаnović Nebojšа, B.Arch

 

Tri jednаkovrednа OTKUPA

u iznosu od po 20.000,00 dinаrа dodeljenа su:

 

Rаdu sа аutorskom šifrom 33300 – rаdnа šifrа 06

Autor: Mаrijа Blаgojević, B.Arch

 

Rаdu sа аutorskom šifrom 25782 – rаdnа šifrа 09

Autor i reаlizаtor projektа i projektne dokumentаcije: Filip Kаnаčki, M.Arch.

 

Rаdu sа аutorskom šifrom 28985 – rаdnа šifrа 12

Autor: Jokić Jovаnа, d.а e.

Sаrаdnik: Vujović Vir, student Fаkultetа primenjenih umetnosti, smer grаfički dizаjn

Konsultаnt: Šipetić Nemаnjа, d.i.а.

 

NENAGRAĐENI UČESNICI NA KONKURSU ZA MLADE ARHITEKTE KOJI ŽELE DA IM SE OBJAVE IMENA

Rаd sа аutorskom šifrom 17105 – rаdnа šifrа 03

Autor: Srđаn Tomić, dipl.inž.аrh.

Sаrаdnik: Jelenа Tomić, dipl.inž.аrh.

 

Rаd sа аutorskom šifrom 59783 – rаdnа šifrа 04

Autori: Petrović Olgicа, Jаkovljević Ivаnа, Bojić Nenаd.

 

Rаd sа аutorskom šifrom 79837 – rаdnа šifrа 05

Autori:

Vesnа Dаnić, dipl.inž.аrh. – mаster

Drаgаnа Mirković, dipl.inž.аrh. – mаster

 

Rаd sа аutorskom šifrom 26039 – rаdnа šifrа 07

Autor: Tepаvčević Aleksаndаr, dipl.inž.аrh.

 

Rаd sа аutorskom šifrom 06982 – rаdnа šifrа 08

Autori: Sаndrа Božić, d.i.а., Drаgаn Strunjаš, d.i.а.

 

Rаd sа аutorskom šifrom 17771 – rаdnа šifrа 10

Autori: Igor Ujdur, dipl.inž.аrh. i Kаtаrinа Čokić, dipl.inž.аrh.

 

Rаd sа аutorskom šifrom 13179 – rаdnа šifrа 13

Autor: Mаrijа Šаbаnović, d.i.а.

 

U Beogrаdu, 27.06.2009.

 

IZLOŽBA ĆE BITI OTVORENA U OPŠTINI VRAČAR DO 06.JULA 2009.GODINE OD 09,00 DO 17,00 ČASOVA

 


 

 

Opština Vračar u saradnji sa Društvom arhitekata Beograda u okviru BINA 09 raspisuju opšti javni anonimni anketni konkurs za izradu urbanističko arhitektonskog rešenja slobodne javne površine na uglu ulica Kneginje Zorke i Makenzijeve na Vračaru u Beogradu.

Investitor : Opština Vračar u saradnji sa raspisivačem - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture – BINA 09 Društvo arhitekata Beograda 

 

Raspisuju konkurs za mlade kako bi se promovisao rad neafirmisanih mladih arhitekata, biroa, studenata arhitekture, pejzažnih arhitekata, studenata pejzažne arhitekture.

Kako je Beogradska internacionalna nedelja arhitekture – BINA ( Društvo arhitekata Beograda) neprofitabilna organizacija, Opština Vračar je zaslužna za raspisivanje konkursa.

TIP KONKURSA:


opšti javni anonimni anketni urbanističko arhitektonski, a prema zadatku konkurs je projektni.

Pravo učešća na konkursu imaju mladi do 35 godina starosti: arhitekti, pejzažni arhitekti, studenti arhitekture i studenti pejzažne arhitekture, pojedinačno ili timski, sa teritorije Republike Srbije.  

ZADATAK KONKURSA

1) Predlog vizuelnog identiteta (ozelenjavanje, sistem urbanog mobilijara, animacija pešačkih tokova …) duž Makenzijeve ulice - od Slavije do Čuburskog parka (kao deo saobraćajnog poteza Slavija – Žička ).

2) Izrada detaljnog arhitektonsko urbanističkog rešenja uređenja slobodne  javne  površine, oivičene ulicama Kneginje Zorke, Makenzijeve i Molerove, ispred  stambeno-poslovnog objekta na adresi Kneginje Zorke 34 i Molerova 1.

KONKURSNI USLOVI

Konkurs je raspisan u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju konkursa iz oblasti arhitekture i urbanizma Saveza arhitekata Srbije.
Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa.

Pravo učešća na konkursu imaju svi članovi strukovnih organizacija arhitekata, urbanista i pejzažnih arhitekata do 35 godina, kao i studenti arhitekture i pejzažne arhitekture.

SADRŽAJ KONKURSNOG RADA: 

4.1 Tekstualno obrazloženje:
- na maks. 5 kucanih strana sa umanjenim grafičkim prilozima predloženog rešenja na A4 formatu u 5 primeraka.

4.2  Grafički deo:
- Predlog vizuelnog identiteta (ozelenjavanje, sistem urbanog mobilijara,animacija pešačkih tokova ...) duž Makenzijeve ulice - od Slavije do Čuburskog parka, u slobodnoj formi grafičkog izraza (prikazati na 1-om listu)
- Arhitektonsko urbanističko rešenje slobodne javne površine, oivičene  ulicama  Kneginje Zorke, Makenzijeve i Molerove, ispred stambeno-poslovnog objekta, na  adresi Kneginje Zorke 34 i Molerova 1 (osnove, preseci, izgledi) u  R = 1:200
- Osnovu slobodne javne površine sa detaljnom predstavom rešenja parternog uređenja (sa predlogom namene, sadržaja i oblikovnog rešenja prostornih 
elemenata) u R = 1:200
- Karakteristične detalje obrade gore navedene površine u osnovi, preseku, izgledu u R = 1: 50
- 3D vizuelizaciju slobodne javne površine

Sve prikazati na maksimalno 3 lista formata 70 x 50, isključivo vertikalno ( zbog postavke radova u izložbenom prostoru Opštine Vračar).

OPREMA KONKURSNOG RADA

Svi prilozi moraju biti označeni autorskim šiframa od 5 brojeva u donjem desnom uglu.

Uz rad se predaju dve zapečaćene koverte sa autorskom šifrom. Jedna koverta je sa oznakom »AUTOR« (u kojoj je spisak autora sa procentualnom raspodelom novčane nagrade),  a druga sa oznakom »PODACI ZA KONTAKT«.  

Saglasnost da se na izložbi radova objavi ime autora u slučaju da nije među nagrađenima, staviti u kovertu sa oznakom „PODACI ZA KONTAKT“, kao i isfotokopirane lične karte učesnika konkursa.
Dostaviti i CD sa svim prilozima za potrebe izrade digitalnog kataloga.
Svi prilozi pri predaji rada moraju biti upakovani u neprozirnu mapu sa autorskom šifrom. 

NAGRADE :

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 10 radova koji odgovaraju
Propozicijama konkursa dodeliće se sledeće nagrade u neto iznosu:

Prva nagrada ..........................100.000,00 dinara
Druga nagrada.......................... 60.000,00 dinara 
Treća nagrada ..........................40.000,00 dinara  
Dva otkupa od po .....................20.000,00 dinara

Žiri će raspodelu nagrada i otkupa izvršiti u svemu prema odredbama Pravilnika o konkursima iz oblasti arhitekture i urbanizma, sa mogućnošću i drugačije raspodele nagrada u okviru predviđenog nagradnog fonda.

Nagrađeni i otkupljeni radovi su vlasništvo investitora.

ŽIRI KONKURSA : 

Aleksandra Jovanović, dipl.inž.arh., predstavnik Opštine Vračar, predsednik Žirija
Zorana Smiljanić, pomoćnik predsednika Opštine Vračar, predstavnik Opštine Vračar
Ana Čarapić, dipl.inž.arh., predstavnik Beogradske internacionalne nedelja arhitekture -  Društva arhitekata Beograda
Natalija Ristanović, dipl.inž.arh., predstavnik Društva arhitekata Beograda
Boris Radić, dipl.pejz.arh,, predstavnik Udruženja pejzažnih arhitekata

Sekretar Žirija: Ana Glavički, Društvo arhitekata Beograda.

DOKUMENTACIJA ZA UČESNIKA KONKURSA:

1.    Raspis konkursa sa propozicijama učešća
2.    Program konkursa sa uslovima plana detaljne regulacije
3.    Situacija poteza u dwg. formatu
4.    Izvod iz plana detaljne regulacije – namena površina u okviru javnog zemljišta
5.    Konkursni materijal učesnici konkursa mogu podići ili naručiti kod: Društva arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7, uz uplatu iznosa od 500,00 dinara na podračun Društvo arhitekata Beograda - Nedelja arhitekture broj: 355-1130477-11,  sa naznakom „konkurs za mlade - Vračar“. 

DINAMIKA KONKURSNIH AKTIVNOSTI:

Konkurs počinje da teče danom objavljivanja na web sajtu Društva arhitekata Beograda od 28.05.2009.godine.
Rok za postavljanje pitanja je do 03.06.2009.godine. 
Pitanja slati na adresu raspisivača: Društvo arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7, faks broj 011/3239-754 ili Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .
Rok za predaju radova je 23.06.2009. do 15,00 časova u prostorijama Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7/ III. 

Radovi poslati poštom moraju stići na adresu Društva arhitekata Beograda najkasnije do 23.06.2009.godine do 15,00 časova. Radovi koji stignu posle ovog roka neće biti razmatrani.

Svečano proglašenje dobitnika nagrada BEOGRADSKE INTERNACIONALNE NEDELJE ARHITEKTURE – BINA 09 – Konkurs za mlade arhitekte -, pod pokroviteljstvom Opštine Vračar, biće u izložbenom prostoru Opštine Vračar dana 27.juna 2009. u 13,00 časova, gde će i biti postavljena izložba radova.        

RAD ŽIRIJA I KRITERIJUMI

Žiri će vrednovati konkursne radove prema sledećim kriterijumima:
- Poštovanje uslova raspisa i programa konkursa
- Savremene tendencije u oblikovanju
- Odnos predloženog rešenja sa okruženjem
- Oblikovanje prostora slobodne javne površine (ispred stambeno- poslovnog objekta na adresi Kneginje Zorke 34 i Molerova 1) i
karakterizacija vizuelnog identiteta poteza duž Makenzijeve, u odnosu na  
postojeći kontekst
- Racionalnost rešenja

Žiri neće razmatrati radove koji su odstupili od izričitih uslovljenosti datih u programu konkursa.

ZAVRŠNE ODREDBE U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora nadležna je Arbitražna komisija Saveza arhitekata Srbije.
U drugom stepenu nadležnosti je Sud časti Saveza arhitekata Srbije.
U trećem stepenu nadležan je redovan sud u Beogradu.

U Beogradu, 28.maj 2009.godine

 

PROGRAM KONKURSA


POVOD I CILj IZRADE KONKURSA

Nedelja Arhitekture (Društvo arhitekata Beograda), na inicijativu opštine Vračar, organizuje konkurs za mlade za izradu predloga vizuelnog identiteta duž Makenzijeve ulice - od Slavije do Čuburskog parka (kao deo saobraćajnog poteza Slavija-Žička), kao i izradu detaljnog arhitektonsko urbanističkog rešenja uređenja slobodne javne površine oivičene ulicama Kneginje Zorke, Makenzijeve i Molerove, ispred stambeno-poslovnog objekta, na adresi Kneginje Zorke 34 i Molerova 1.

1.1 Konkursnim radovima potrebno je predložiti vizuelni identitet (ozelenjavanje, sistem urbanog mobilijara, animacija pešačkih tokova ...) u slobodnoj formi grafičkog izraza, koja bi Makenzijevu ulicu učinila atraktivnijom za prolaznike i stanovnike Vračara. Sobzirom na veliki deficit zelenih površina na teritoriji opštine Vračar, sve predložene vrste ozelenjavanja će biti od posebnog značaja prilikom ocenjivanja konkursnih rešenja. 
Neophodno je duž čitavog poteza predvideti nove zelene površine kao zaštitno zelenilo (drvorede), na osnovu uslova datih u prilogu iz Plana detaljne regulacije saobraćajnice Slavija-Žička, kao i predložiti sve druge vidove ozelenjavanja (vertikalno i sl.) održive u urbanim prostorima.
1.2 Predmet detaljnije razrade u okviru ovog konkursa je idejno rešenje slobodne površine oivičene ul. Kneginje Zorke, Makenzijevom i Molerovom ispred stambeno-poslovnog objekta na adres Kneginje Zorke 34 i Molerova 1. Navedena površina nalazi se u okviru granica DUP-a rekonstrukcije 10 blokova na teritoriji opštine Vračar iz 1967. godine. 

Deo DUP-a između Njegoševe ulice, ulice Kneginje Zorke, Makenzijeve do Kursuline ulice, u delu uz Makenzijevu ulicu nije u celini realizovan. Granica Plana detaljne regulacije Slavija-Žička na ovom delu Makenzijeve ulice ide duž regulacije trotoara (koja se poklapa sa parcelama postojećih objekata) ili duž građevinske linije postojećih objekata koji se Planom zadržavaju, a povučeni su sa regulacije trotoara.

Za navedeni prostor konkursnim rešenjima potrebno je predložiti način ozelenjavanja i uređenja partera sa načinom popločavanja i adekvatnim izborom urbanog mobilijara, rasvete i sl.
Takođe treba dati predlog u vezi sa postojećim postamentom biste Nade Purić, čije ime nosi i vrtić u Krunskoj ulici.

Predloženo rešenje treba da korespondira sa okolnim prostorom uz maksimalno poštovanje postojeće regulacije.

 

USLOVI IZ VAŽEĆEG REGULACIONOG PLANA


Uslovi za saobraćajnice

Saobraćajnica Slavija-Žička pripada kategoriji glavnih gradskih saobraćajnica i reda i ima veoma značajnu ulogu u sistemu primarne ulične mreže Beograda. Na teritoriji opštine Vračar ova saobraćajnica predstavlja okosnicu za koju se vezuje sekundarna ulična mreža koja je veoma razuđena. Glavne promene na ovom potezu desiće se posle Planom predviđenog proširenja kolovoza na četiri saobraćajne trake (dve po smeru).

Predmetni potez predstavlja značajni gradski tranzitni pravac za potrebe putničkog i javnog saobraćaja. Međutim, zbog neujednačene regulacije na celom potezu, lošeg kolovoza i uzanih trotoara, kao i velikog saobraćajnog opterećenja njegova propusna moć je vrlo ograničena.

Duž posmatranog poteza treba isključiti svaku mogućnost parkiranja uz ivicu kolovoza ili na trotoarima, sobzirom da se radi o saobraćajnici višeg ranga koja je izrazito opterećena javnim gradskim prevozom.

Ulica Makenzijeva se Planom zadržava u okviru postojećeg pravca pružanja, dok su sve promene vezane za poprečni profil. Od trga Slavija do raskrsnice sa ul. Kneginje Zorke planiran je jedinstven kolovoz širine 12,0m. Zadržava se postojeća regulacija ulice na parnoj strani, a sva proširenja idu na račun trotoara na neparnoj strani ulice.

U zoni raskrsnice sa ulicom Kneginje Zorke Planom je predviđeno još jedno proširenje na račun neparne strane saobraćajnice da bi se ostvarila traka za leva skretanja iz pravca Slavije u ul. Kneginje Zorke. Iz suprotnog smera raskrsnice, proširenje za traku za levo skretanje ostvareno je na račun zelene površine koja je predmet ovog konkursa. Predviđeno je da Molerova ulica koja se nalazi u ovoj zoni ima ima pristup iz Njegoševe ulice i slepi završetak pre izlaska na Makenzijevu ulicu.

Od ulice Kneginje Zorke do Katanićeve predviđene su dve vozne trake po smeru, s tim što će se proširenje poprečnog profila ostvariti u zoni raskrsnice, sa neparne strane na račun zelene površine. Potom se do Kursuline ulice zadržava postojeća regulacija na neparnoj strani, a proširenje se ostvaruje na račun trotoara na parnoj strani ulice.

Od raskrsnice ulice Makenzijeve sa Kursulinom i Katanićevom ulicom do kraja ulice Makenzijeve, odnosno do Čuburskog parka, proširenje poprečnog profila je ostvareno na račun parne strane ulice. Naime, ceo blok do Sokolske ulice je prema važećem regulacionom planu predviđen za rušenje s obzirom da su u pitanju prizemni objekti lošeg boniteta. Na samom kraju ulice, neposredno ispred zanatskog centra Pejton predviđa se zatvaranje Mačvanske ulice kako bi se u tom prostoru ostvarila posebna niša širine 3,0m za trolejbusko i autobusko stajalište i onemogućilo poprečno presecanje glavnog pravca u smeru iz Crvenog krsta u Mačvansku ulicu.

Uslovi za zaštitu i unapređenje ambijentalnih vrednosti

Prostor na potezu Slavija-Žička ne odgovara potrebama visokog saobraćajnog ranga, kako po kvalitetu same saobraćajnice, tako ni po atraktivnosti i oformljenosti urbanog prostora. Sa ciljem zaštite pojedinih elemenata vizuelnog identiteta na ovom potezu mogu se istaći određene karakteristične urbane celine koje treba dograditi i ambijentalno unaprediti.

Posebne vizure koje kroz rekonstrukciju okolnog prostora treba sačuvati i eventualno istaći su :
-Vizura iz ulice Makenzijeve, od ulice Kneginje Zorke prema Slaviji
-Vizura prema hramu Svetog Save koja se u celini sagledava iz Mutapove ulice, kao i iz Mačvanske i Sokolske ulice.

Sa aspekta zaštite građevinskog nasleđa nema posebnih uslova, s obzirom da se ceo potez kroz istoriju razvijao kao siromašna gradska periferija u kojoj nije ostalo ni istorijskih ni arhitektonskih vrednosti.

 

 

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina