*
Društvo arhitekata Beograda - Trg - Beočin

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Trg - Beočin

Lafarge BFC poklanja trg građanima Beočina

U skladu sa svojom politikom društveno odgovornog poslovanja, kao i povodom značajnog jubileja – 170 godina od osnivanja Beočinske fabrike cementa kao najstarije fabrike cementa na Balkanu, Lafarge BFC je 12. maja 2009. godine raspisala konkurs za mlade arhitekte za idejno rešenje trga u centru Beočina, kao poklon građanima lokalne zajednice u kojoj Lafarge posluje.

Tokom šest nedelja koliko je trajao konkurs pristiglo je 48 radova iz cele Srbije. Članovi žirija u sastavu:

-  Gospođa Milica Kostreš, profesor sa Departmana za arhitekturu i urbanizam pri Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu

-  Profesor Zoran Lazović, šef katedre za arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu,

-  Gospodin Srđan Crkvenjakov, predsednik Društva arhitekata Novog Sada i

-  Gospodin Leopold Lombard, menadžer za odnose sa arhitektama u kompaniji Lafarge iz sedišta Grupe u Parizu.

Žiriju je predsedavao gospodin Bogdan Cvejić, predsednik opštine Beočin, a u glasanje su bili uključeni i građani Beočina koji su imali mogućnost da pregledaju sve pristigle radove izložene u Kulturnom centru opštine Beočin i glasaju za onaj koji im se najviše dopada. Rad sa najvećim brojem glasova građana dobio je jedan glas u završnom odlučivanju žirija.

Odlukom žirija, na konkursu je pobedio rad pod šifrom „Lepeza“ autora mladog bračnog para Srđana i Jelene Tomić iz Aranđelovca, vlasnika arhitektonskog studija Saurus. Osnovni kriterijumi pri odlučivanju bili su, pre svega, da ideja bude izvodljiva, zatim funkcionalnost, odnosno da trg zaista posluži svrsi okupljanja građana, uz mogućnost organizovanja javnih manifestacija.

Nakon pribavljanja potrebnih dozvola, rad na izgradnji trga počeo je krajem septembra 2009. godine, dok se završetak radova očekuje tokom marta 2010.

 


 

 

Programsko rešenje trga ispred doma kulture u centru Beočina

LAFARGE BFC d.o.o. u saradnji sa Opštinom Beočin raspisuje konkurs za mlade arhitekte za Programsko rešenje trga ispred doma kulture u centru Beočina. 
U saradnji sa Opštinom Beočin
raspisuje konkurs za mlade arhitekte za

PROGRAMSKO REŠENJE TRGA ISPRED DOMA KULTURE  u centru Beočina

 

Pravila konkursa

Investitor: Lafarge BFC d.o.o.

Karakter konkursa

Prema učesnicima konkurs je domaći.
Prema zadatku konkurs je projektni.
Prema obliku konkurs je jednostepeni.
Prema načinu i predaji rada konkurs je anoniman.

 

Pravo učešća

Pravo učešća imaju studenti arhitekture, postdiplomci i kandidati na doktorskim studijama arhitekture, kao i mlade arhitekte do 35 godina starosti, pojedinačno ili timski, sa teritorije Republike Srbije.

 

Zadatak i cilj konkursa

 

Predmet ovog konkursa je Programsko rešenje za TRG U CENTRU BEOČINA ISPRED DOMA KULTURE.

Zadatak konkursa je izrada PROGRAMSKOG REŠENJA otvorenog urbanog prostora, za koji je neophodno definisati parternu obradu, i uključiti sve potrebne elemente urbanog mobilijara i opreme za koje se smatra da su neophodni za funkcionisanje ovakvog urbanog ambijenta (vegetacija, voda, osvetljenje, natkrivanje i sl.). Približna površina trga je oko 1000 m2.

Osnovna funkcija otvorenog prostora koji je predmet konkursa je da bude mesto gde će se građani okupljati oko programa Doma kulture, ali i tradicionalnih manifestacija čitavog naselja, i provoditi vreme na njemu u socijalizaciji, odmoru i kontemplaciji. Trg kao deo urbanog miljea naselja, pored svoje funkcionalne uloge treba da zadovolji i estetske kvalitete uklapanja u postojeći ambijent.

Kao najstarija na Balkanu, Lafarge Beočinska fabrika cementa na svoju 170-godišnjicu želi da ostavi momentum u opštini Beočin čiji je neizostavni deo. Stoga će Lafarge BFC d.o.o. u sklopu svoje kampanje vezane za ovaj konkurs održati dve prezentacije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i Arhitektonskom fakultetu u Beogradu na temu Održivog razvoja izgradnje betonom, gde će se predstaviti mladim i budućim arhitektama, potencijalnim učesnicima konkursa, i gde će moći da se dobije konkursni materijal.

Preuzimanje programa, podloga i rok konkursa

Konkursni program i podloge učesnici mogu da preuzmu od 12. maja 2009. godine u fabrici Lafarge BFC i Opštini Beočin, zatim na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i na katedri za arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Konkursnu dokumentaciju je moguće preuzeti i na sajtu Opštine Beočin na http://www.beocin.rs/ .

U toku trajanja konkursa biće održane dve prezentacije, u toku naredne nedelje, a učesnici će blagovremeno biti obavešteni na istom sajtu.

Lafarge BFC d.o.o. će takođe organizovati dve studijske posete lokaciji koja je predmet konkursa, kako bi učesnici dobili bolji uvid u stanje na terenu.

Poseta za učesnike iz Novog Sada je u utorak, 26.05.2009. Obezbeđeni prevoz polazi ispred Filozofskog fakulteta u 10:30.

Poseta za učesnike iz Beograda je u četvrtak, 28.05.2009, a autobus polazi u 10:00 sati ispred Arhitektonskog fakulteta.

Rok za dostavljanje programskih rešenja je 15. jun 2009. godine do 12.00 časova na adresu Lafarge BFC d.o.o,Trg BFC 1, 21300 Beočin ili predati lično, služba Komunikacija sa naznakom „Za konkurs“.

 

Sadržaj konkursnog rada

Učesnici konkursa su obavezni da daju sledeće priloge formata 100 x 70 cm:
- tekstualno obrazloženje koncepta programskog rešenja,
- Prikaz trga u razmeri 1 : 500 sa neposrednim okruženjem,
- Osnovu parternog uređenja u razmeri 1 : 200,
- Dva izometrijska prikaza programskog rešenja trga u razmeri 1 : 200,
- Svi drugi prilozi i detalji, u razmeri po izboru projektanta, koji će doprineti boljem razumevanju projektantskog koncepta su poželjni.

 

Nagrada


Izabrani rad će biti nagrađen sa 150.000 dinara, a Lafarge BFC d.o.o. će u dogovoru sa Opštinom Beočin realizovati izgradnju trga na pomenutoj lokaciji. Partneri, Lafarge BFC d.o.o. i Opština Beočin zadržavaju pravo izmene idejnog projekta u skladu sa propisanim urbanističkim uslovima.

Novčani deo nagrade će biti uručen po objavljivanju pobednika, odnosno 01.07.2009. a posebna povelja nagrađenom autoru/timu će biti dodeljena prilikom svečanog otvaranja 12.09.2009.

 

Žiri

Žiri će biti sastavljen od stručnjaka iz redova investitora, kao i institucija koje su uključene u organizaciju konkursa.
1. predsednik – član fabrike
2. član iz Opštine Beočin
3. član Departmana za arhitekturu i urbanizam iz Novog Sada
4. član Arhitektonskog fakulteta u Beogradu
5. član Društva Arhitekata Novog Sada

 

Dostavljanje radova

 

Radove možete dostaviti na sledeću adresu ili predati lično na portirnici fabrike. 
Lafarge BFC d.o.o.
Trg BFC 1
21300 Beočin
Sa naznakom „Za konkurs“

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati službu Komunikacija u fabrici:
Dragana Bošković

021 874 434

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radovi se potpisuju šifrom, a rešenje šifre se dostavlja u posebnoj koverti, koja će takođe sadržati i kratku biografiju autora ili svih članova tima.

Sve grafičke i tekstualne priloge neophodno je predati i u digitalizovanoj formi u PDF ili JPEG formatu.

Nepotpuni i zakasneli radovi se neće uzimati u obzir.

 

Završne napomene

 

Saglasnost

Samom činjenicom da učestvuju na konkursu ili doprinose učešću na konkursu, sve stranke, uključujući tu i učesnike, članove žirija, ocenjivače i goste, izražavaju saglasnost sa navedenim uslovima. Time što učestvuju na konkursu, oni koji se prijavljuju unapred izražavaju saglasnost sa odlukom žirija i prhvataju tu odluku kao konačnu. Ne postoji pravo žalbe na odluku i nijedan učesnik nema pravo da se sa tim u vezi obrati bilo kom nacionalnom ili međunarodnom sudu.

 

Vlasništvo i autorska prava

 

Iako svaki autor zadržava autorsko pravo, uključujući tu i zaštitu od nedozvoljenog kopiranja ideja, kao I pravo na objavljivanje svog projekta, autor izričito prenosi na Lafarge BFC d.o.o. pravo na korišćenje podataka, dokumenata i fajlova koji su u celosti ili delimično, interno ili eksterno u svakom vidu i za bilo koju svrhu podneti u vezi sa ovim konkursom.

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina