*
Društvo arhitekata Beograda - Biblioteka Novi Sad

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Biblioteka Novi Sad

 

Raspis Konkursa bio je oglašen u utorak, 1. novembra 2011. godine u listu „Dnevnik“. U raspisom zakazanom terminu, do dana 1. decembra 2011. godine, do 18 časova, prispelo je 59 radova. Nakon pregleda i razmatranja radova, članovi Žirija u sastavu: mr Miloš Pankov, direktor Gradske biblioteke u Novom Sadu (predsednik Žirija), Radoje Cvetkov, dipl.inž.arh. (zamenik predsednika Žirija), Gordana Đilas, dipl.inž.arh., Nataša Šijan, dipl.inž.arh. i dr Željko Vučković, stručnjak iz oblasti bibliotekarstva, doneli su jednoglasnu odluku:

 

PRVU NAGRADU

dobija rad

pristigao pod rednim brojem 34; pod šifrom 24911

Autor projekta:

Đorđe Bajilo, dipl.ing.arh.

Koautorski tim: 

Jadranka Bugarski, dipl.ing.arh.

Slobodanka Milošević, dipl.ing.arh.

Jelena Kordić, dipl.ing.arh.

Vizuelizacija:

Srđan Aćin

 

DRUGU NAGRADU

dobija rad

pristigao pod rednim brojem 51; pod šifrom 30891

Autorski tim:

Ivan Nikolić, d.i.a.

Jovana Savić, d.i.a.

Milica Golić, m.arh.

Miloš Paunović, d.i.a.

Marko Petrović, m.arh.

Bogdan Obradović, apsolvent arhitekture

 

TREĆU NAGRADU

dobija rad

pristigao pod rednim brojem 8; pod šifrom 50000

ARCHTIC.d.o.o.

Autor:

Zoran Radojičić, dipl.ing.arh.

Projektanti:

Vladana Talić, dipl.ing.arh.

Jelena Vitas, dipl.ing.arh.

Nina Vlajković, dipl.ing.arh.

Saradnik:

Irena Ostojić

3D model:

Branko Jovanović, dipl.ing.arh.

Javna izložba konkursnih radova biće organizovana u roku od 30 dana u saradnji sa Društvom arhitekata Novog Sada, a o tačnom datumu svi zainteresovani biće obavešteni informacijom na veb prezentaciji Biblioteke - http://www.gbns.rs

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina