Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: sas-dab@EUnet.rs

Добитници признања СИТС за 2014. годину

У складу са одредбама Правилника о признањима СИТС, а на основу предлога колективних чланица СИТС и вреднујући резултате рада и пословања и остварени допринос раду инжењерско-техничарске организације Србије, Управни одбор СИТС је на својој седници одржаној 18. фебруара 2015. године донео Одлуку, која је потврђена на седници Скупштине СИТС одржаној 27. фебруара 2015. године, да се признања СИТС за 2014. годину доделе:

ПРИЗНАЊА СИТС ЗА 2014. ГОДИНУ

ЗЛАТНА ПЛАКЕТА СИТС

- Београдска интернационална недеља архитектуре БИНА 2014, у организацији Удружења архитеката Србије

- Бранко Бојовић, дипл.инж.арх, главни и одговорни уредник часописа "Изградња"

НАЈБОЉА ИТ ОРГАНИЗАЦИЈА

- Савез пољопривредних инжењера и техничара Србије

- Српско друштво за осветљење ДОС

НАЈБОЉА ИТ ПУБЛИКАЦИЈА

- Часопис "Advanced Quality", издавач ЈУСК

- Књига "Мерне јединице и славни физичари", аутори мр Радмило Иванковић и Бранислав Бошковић, издавач Инжењерско друштво за корозију

- Књига "Сушење и сушаре", аутор проф. др Радивоје Топић, издавач СМЕИТС

ЗАСЛУЖНИ ЧЛАНОВИ СИТС

- проф. Милан Ђурић, дипл.инж.арх.

- Ненад Нерић, дипл.инж.грађ.

- Игор Богдановић, дипл.инж.грађ.

- др Звонимир Благојевић, дипл.инж.маш.

- Предраг Недељковић, дипл.инж.шум.

- др Зоран Николић, дипл.инж.ел.

- др Зоран Стошић. дипл.инж.маш.

ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ СИТС

- проф. др Срђан Станковић, дипл.инж.ел.

- Србислав Нешић. дипл.инж.маш.

- Мирко Петковић, дипл.инж.маш.

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: sas-dab@EUnet.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina