*
Društvo arhitekata Beograda - Rezultati javnog, otvorenog, anonimnog urbanističko-arhitektonskog konkursa za izradu idejnog rešenja za izgradnju objekta Gradske galerije na Kosančićevom vencu u Beogradu

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Rezultati javnog, otvorenog, anonimnog urbanističko-arhitektonskog konkursa za izradu idejnog rešenja za izgradnju objekta Gradske galerije na Kosančićevom vencu u Beogradu

Друштво архитеката Београда објављује саопштење о резултатима
јавног, отвореног, анонимног урбанистичко-архитектонског конкурса  за израду  идејног решења за изградњу објекта Градске галерије на Косанчићевом венцу у Београду

Жири   је  радио у саставу: ванредни проф. Зорица Савичић, дипл.инж.арх., председница Жирија, проф. Димитрије Пецић, дипл. сликар и графичар, члан Жирија; проф. Зоран Булајић, дипл.арх.ун.прост., члан Жирија; мр Владимир Ловрић, дипл.инж.арх., члан Жирија; Небојша Мињевић, дипл.инж.арх., члан Жирија; мр Милутин Фолић, дипл.инж.арх., члан Жирија; мр Горан Радуловић, дипл.инж.арх., члан Жирија

До крајњег рока за предају конкурсних радова  пристигло је 46  конкурсних радова.
Жири је једногласно одлучио да се наградни фонд у нето износу од 1.500.000,00 динара прерасподели ( сходно Распису и Конкурсној документацији – тачка Ђ. Наградни фонд)   „ Жири  ће  расподелу  награда  и откупа извршити  у  свему  према  одредбама  Правилника о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичког архитектонског конкурса (Сл.гласник РС“ број 31/2015),  са могућношћу и другачије расподеле награда у оквиру предвиђеног наградног фонда. – „)  тако што ће се доделити:

Прва награда у нето износу од 600.000,00 динара додељена је раду са
ауторском шифром 01233 – радном шифром 02
Ауторски тим ARCVS
Арх.Бранислав Реџић, арх.Драган Ивановић, арх.Зоран Миловановић, арх.Сузана Тисовец, арх.Борис Хусановић, арх.Невенка Реџић.
Консултанти : HVAC и енергетска ефикасност: инж.маш.Александар Живковић
Конструкција: инж.грађ. Срето Кузмановић

Трећа награда у нето износу од 300.000,00 динара додељена је раду са
ауторском шифром 88008 – радном шифром 30
Ауторски тим КАНА архитекти
Љиља Брајковић, дипл.инж.арх., Дениса Премиловац, маст.инж.арх., Стеван Лазић, маст.инж.арх., Немања Ћурчић, маст,инж.арх., Александра Крачуновић, маст.инж.арх., Сања Бокић, маст.инж.арх., Јелена Ђуровић, маст.инж.арх.
Сарадник: Iulia Radoescu, студент Архитектонског факултета у Букурешту.

Четири једнаковредна повишена откупа у нето износима од по 150.000,00 динара додељени су радовима:

Ауторска шифра 78311 – радна шифра 03
Ауторски тим:
Јелена Митровић, дипл.инж.арх., Марија Миковић, м.арх, Бранислав Митровић, дипл.инж.арх.
Консултације и концепт: Владимир Бошковић, дипл.инж.арх.
Пројектант: Данијела Бакић,м.арх.
Сарадник: Адријана Страценски, м.арх.
Енергетска ефикасност и оптимизација пројектног решења: Синиша Таталовић, дипл.инж.арх.
Просторни прикази и визуелизације: Дарко Кадвањ, м.арх.
Представник ауторског тима: Бранислав Митровић, дипл.инж.арх.


Ауторска шифра 37181 – радна шифра 15
Аутори: Ивана Бановић Ђорђевић, дипл.инж.арх., Јања Франета, м.арх., Вељко Ћирић, м.арх.

Ауторска шифра 00100 – радна шифра 24
Аутори: Зоран Радојичић, арх., Жарко Ћајић, арх.
Пројектанти: Ивана Јелић,арх., Марко Петровић, арх., Душан Филиповић,арх., Душан Огризовић, арх.
Консултанти: Бранислава Анђелковић Димитријевић, Борис Вуковић, арх.
Пројекат је рађен у Енергопројект Урбанизам и архитектура.

Ауторска шифра 11711 – радна шифра 41
Ауторски тим
Аутори:
Павле Стаменовић, дипл.инж.арх., Душан Стојановић, дипл.инж.арх.
Коаутори:  Маја Морошан, м.арх, Милош Јокић, б.арх., Немања Халиловић, м.арх.

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina