Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Циклус предавања АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ #3

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАДА
Галерија Артгет, Трг републике 5/I

уторак, 14. фебруар у 19:00

Циклус предавања АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ #3


THIS MUST BE THE PLACE
 / OВО МОРА ДА ЈЕ ТО МЕСТО
  
Разговор са архитектама из re:a.c.t студија Грозданом Шишовић и Дејаном Милановићем, води архитекта Миа Давид.

Након 10, 15 година праксе, неминовно је да се осврнете и запитате да ли је ово оно што смо желили или како смо довде дошли. Само име бироа re:a.c.t упућује на реакцију и интеракцију у односу на контекст, околности, на овде и сада. Ако посматрамо на тај начин, онда се рад re:a.c.t-a, као и њихова конкурсна пракса, која чини највећи део опуса овог ауторског тима, може читати као упорна тежња да се створе квалитетни простори за сваког корисника без обзира на социјалне и економске факторе. This Must Be The Place се односи и на ово место, Београд, Србију, као место стварања, на маргини дешавања, исто колико се односи и на просторе које re:a.c.t ствара својим пројектима.

Рад офиса re:a.c.t, којим руководе архитекти Гроздана Шишовић (1976) и Дејан Милановић (1973), обележен је истрајним и успешним учешћем на архитектонским конкурсима, као и запаженим изведеним објектима различитих типологија. Упоредо са пројектантским радом, делују и у истраживачко-теоријском пољу и баве се педагошким радом у области архитектуре.

Реализована дела из опуса re:a.c.t- а награђена су, између осталог, наградама београдског Салона архитекутре 2010. и 2016. године, Повељом Удружења архитеката Србије за дело изведено у иностранству и Златном медаљом Интернационалног бијенала младих архитеката у Минску, у категорији пословних и индустријских објеката, а три њихова објекта до сада су номинована за европску награду за архитектуру Mies van der Rohe Award. Њиихов рад је излаган и објављиван у стручним монографијама и серијским публикацијама.

Нaпоменa: Предaвaње је вредновaно сa 5 бодовa зa пријaвљене учеснике, односно 10 бодовa зa предaвaче који су члaнови Коморе и увршћено у Прогрaм обуке континуирaног (пермaнентног) професионaлног усaвршaвaњa члaновa Инжењерске коморе Србије из облaсти Нaционaлног прогрaмa зa 2017. годину.  
 
Суоргaнизaтор: Инжењерскa коморa Србије

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina