Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: sas-dab@EUnet.rs

RANKO RADOVIĆ 2017

ULUPUDS - Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti
i dizajnera Srbije, kao Osnivač, i
Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet
Fakultet tehničkih nauka Novi Sad - Departman za arhitekturu i urbanizam
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca
Urbanistički zavod Beograda
AD Potisje Kanjiža - član grupe WIENERBERGER
Inženjerska komora Srbije
Radio-televizija Srbije, kao Suosnivači,

OBJAVLJUJU
JAVNI POZIV – K O N K U R S
Za dodelu NAGRADE

RANKO RADOVIĆ 2017

NAGRADA je osnovana sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičkoteorijsku
misao u oblasti arhitekture i arhitektonsko stvaralaštvo.

RR_Konkurs17.pdf

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: sas-dab@EUnet.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina