Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: sas-dab@EUnet.rs

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 13/17 - SRC “Pionirski grad”

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 13/17

U skladu sa članom 57., a u vezi sa članom 32. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15),

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA - Sekretarijat za investicije

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 13/17 - Izrada prethodne studije opravdanosti sa izradom urbanističkog projekta za privođenje nameni SRC “Pionirski grad” i izrada tehničke dokumentacije za izgradnju smeštajnih paviljona

Pozividokumentacijavezanizajavnunabavku

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1738461-poziv-za-podnosenje-ponuda-za-javnu-nabavku-broj-13-17_2/

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: sas-dab@EUnet.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina