*
Društvo arhitekata Beograda - 44. Salon arhitekture, Muzej primenjene umetnosti - 30. 3. 2022 – 30. 4. 2022.

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

44. Salon arhitekture, Muzej primenjene umetnosti - 30. 3. 2022 – 30. 4. 2022.

Konkurs za izložbu je otvoren 25. januara 2022. i traje do 25. februara 2022. godine. Konkurisanje se obavlja elektronskim putem preko aplikacije www.salonarhitekture.rs , gde se nalaze sve potrebne informacije. Osnovni kriterijumi pri vrednovanju radova su: arhitektoničnost/oblikovanje; odnos prema kontekstu; materijalizacija (održivost, cirkularnost, inovativnost); programske  funkcionalne inovacije; očekivani uticaj na korisnike, okruženje, grad i društvo u celini.

                Ovogodišnji Salon će biti održan od 31. marta do 30. aprila 2022. godine pod sloganom Zaokret. Posvećen je aktivnom odnosu prema savremenim tokovima arhitektonskog oblikovanja i delovanja u kontekstu aktuelnih društvenih, ekonomskih i klimatskih izazova. U cilju uključivanja različitih perspektiva i šireg promišljanja o ulozi i poziciji struke danas, koncept predstojećeg Salona je osmišljen kroz saradnju Muzeja primenjene umetnosti sa timovima Ženskog arhitektonskog društva (ŽAD) i projekta PreSalona. Osim što će dati sveobuhvatan prikaz savremene nacionalne produkcije, Salon će biti platforma za intenzivnu razmenu misli, ideja i praksi oko centralne problemske teme Zaokret

                Svojevrstan zaokret su učinili i organizatori Salona uvođenjem kategorija Zaštita graditeljskog nasleđa i Virtuelna arhitekturakao polovima tradicionalnog i savremenog, kao i promenom uslova konkurisanja koja ohrabruje eksperimentalne, istraživačke i studentske radove. U sklopu ovogodišnje koncepcije ŽAD je osmislio anketu na koju učesnici i drugi akteri iz struke mogu anonimno da odgovore i tako daju svoj doprinos izložbi i istraživanju.

                Uz glavnu izložbu, Salon arhitekture će biti osnažen bogatim pratećim programom, tribinama i manjim pratećim izložbama. Osim postavke u unutrašnjem prostoru Muzeja, izložba će se protegnuti na ulicu u kojoj je Muzej smešten i na obližnji park.     

Autori koncepta:
Muzej primenjene umetnosti
Žensko arhitektonsko društvo (ŽAD)
Projekat PreSalona 

Dizajn vizuelnog identiteta:

Dejana Cvetković

Dizajn prostorne postavke izložbe: 

Moderni u Beogradu

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina