Logo
Odštampajte ovu stranicu

Јавни стручни панел – „Ка Националној архитектонској стратегији: стратешки правци и будуће акције“ – 4. април 2022. године, на Архитектонском факултету у Београду

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, идући у сусрет доношењу Националне архитектонске стратегије, чију израду је покренуло Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, организује јавни стручни панел 4. априла 2022. године – „Ка Националној архитектонској стратегији: стратешки правци и будуће акције“ са мотивом покретања јавне дискусије у вези са кључним питањима од значаја за развој будуће архитектонске политике и доприноса формулисању првог националног стратешког документа у области архитектуре у Србији.

Национална архитектонска стратегија (НАС) представља основни документ архитектонске политике у Републици Србији којим се утврђује стратешки правац деловања релевантних друштвених актера у домену развоја културе грађења, унапређења архитектонске праксе и професије, као и подизања свести о значају квалитета архитектуре и грађене средине за квалитет живота грађана.

Позивамо Вас да својим учешћем у овом стручном панелу допринесете креирању овог, за архитектонску професију, посебно важног националног стратешког документа.

Панел је конципиран тако да кроз тематске сесије иницира и отвори јавну дискусију о кључним питањима од значаја за развој архитектонске политике, као и позиције архитектонске професије у српском друштву. Панелисти су одабрани тако да рефлектују различите позиције професионалног контекста, у оквиру сваке од сесија панела, и да својим излагањима инспиришу на дискусију по различитим питањима од важности за дефинисање будућих стратешких мера које би, кроз националне програме и акционе планове до 2035. године, требало да помогну остварењу националних стратешких циљева, односно постизању квалитетне архитектуре и грађене средине, те подизању друштвене свести о њиховом значају за квалитет животног окружења и очување културног идентитета.

 

ПОЗИВНО ПИСМО декана за Панел - Ка националној архитектонској стратегији_ 4. април 2022.pdf

ПРОГРАМ Панела - Ка националној архитектонској стратегији _ 4. април 2022 године.pdf