*
Društvo arhitekata Beograda - Otvaranje izložbe umetničkih ostvarenja

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Otvaranje izložbe umetničkih ostvarenja

Pozivamo vas da prisustvujete otvaranju izložbe umetničkih ostvarenja:

v. prof. Aleksandru Vuja na Ahitektonskom fakultetu u Beogradu,

utorak, 17.10.2023. god. u 19:00 časova, sala 200.

 

Vanredni profesor, arhitekta, Aleksandru Vuja je u dugogodišnjem kontinuitetu aktivan u nastavi, prvo na Katedri za arhitektonsko i urbanističko projektovanje i kasnije na Departmanu za arhitekturu Univerziteta u Beogradu – Arhitektonski fakultet. U periodu od izbora u zvanje nastavnika, kandidat je bio angažovan u nastavi kao rukovodilac studijske celine, rukovodilac studija, rukovodilac kursa i predmeta ili predavač na predmetima Departmana za arhitekturu. Izložba prikazuje deo realizovanih dela arhitekture, valorizovana stručnim priznanjima i nagradama za kvalitet prisutan u radu. Realizovana dela i projekti arhitekture publikovani su i prikazani u stručnim monografijama, stručnim publikacijama, katalozima kao i u stručnoj i opštoj periodici u zemlji i inostranstvu, potvrđujući značaj, kvalitet i aktuelnost dela arhitekture. Posebno priznanje radu kandidata su tri nominacije, nacionalne te nezavisne za Nagradu EU za Savremenu arhitekturu – Mies van der Rohe Award (EU Prize for Contemporary architecture – Mies van der Rohe Award), kao i nacionalnu nagradu Grand Prix XXXVI Salona arhitekture Muzeja primenjnih umetnosti.

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina