Logo
Odštampajte ovu stranicu

Izložba stručno umetničkih ostvarenja - arh. Milan Đurić

izložba stručno umetničkih ostvarenja

 

MILAN ĐURIĆ dipl.inž.arh.

 

SVEČANA SALA ARHITEKTONSKOG FAKULTETA

 

30,05-05,06,2013

 

Otvaranje izložbe 30,05,2013, u 19 časova