*
Društvo arhitekata Beograda - Rezultati otvorenog, jednostepenog, anonimnog arhitektonskog konkursa rekonstrukcije i adaptacije hala 7.,8. i 9. Beogradskog sajma u Beogradu

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Rezultati otvorenog, jednostepenog, anonimnog arhitektonskog konkursa rekonstrukcije i adaptacije hala 7.,8. i 9. Beogradskog sajma u Beogradu

Raspisivač - Naručilac konkursa:DP Beogradski Sajam, Beograd

i sprovodilac konkursa: Društvo arhitekata Beograda

objavljuju rezultate

otvorenog, jednostepenog, anonimnog arhitektonskog konkursa

rekonstrukcije i adaptacije hala 7.,8. i 9. Beogradskog sajma u Beogradu

 

Prva nagrada nije dodeljena.

 

Da se Druga povišena nagrada u neto iznosu od 450.000,00 dinara dodeli radu sa:

Autorskom šifrom 62319 - radna šifra 04

Autorski tim:

Arh. Ana Mihailović, arh. Aleksandar Subotić, arh. Snežana Subotić

Saradnik- arh. BSc Taras Subotić

3d model- Aleksandar Subotić

3d rending, 3d Point- arh. Ivan Ćalović

Da se Treća povišena nagrada u neto iznosu od 350.000,00 dinara dodeli radu sa:

Autorskom šifrom 22622 - radna šifra 06

Autorski tim:

Dušan Stojanović, dipl. ing. arh., Pavle Stamenović, dipl. ing. arh., Maja Morošan, March

Koautor- Miloš Jokić, BArch

Da se dodele tri jednakovredna povišena otkupa u neto iznosima od po 120.000,00 dinara radovima sa:

Autorskom šifrom 48511 - radna šifra 01

Autorski tim:

Ilja Mikitišin, dia., Igor Mikitišin, Barch

Workshop 4mindARCHITECTURE, Beograd

Autorskom šifrom 44708 – radnom šifrom 05

Autori:

Borislav Petrović, dia., Ivan Rašković, dia

Sa: Marija Blagojević, ia., Saša Dimitrić, dia., Dragana Dobrisavljević, ia., Predrag Živković, dia., Zvonimir Mance, ia., Boris Petrović, dia., Milica Sekulić, dia.

Koordinator- Nada Jelić, dia.

Autorskom šifrom 050706 - radna šifra 08

Autori:

Dejan Milanović, dipl. ing. arh., Srđan Tadić, dipl. ing. arh.

U Beogradu, 15.11.2016.

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina