Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

UDRUŽENJE ARHITEKATA SRBIJE raspisuje konkurs za dodelu GODIŠNJIH NAGRADA ZA ARHITEKTURU za 2017.godinu

UDRUŽENJE ARHITEKATA SRBIJE

raspisuje konkurs za dodelu

GODIŠNJIH NAGRADA ZA ARHITEKTURU

za 2017.godinu

Nagrada Udruženja arhitekata Srbije se dodeljuje za:

A. Najuspešnije arhitektonsko delo iz svih oblasti arhitekture autorima pojedincima ili autorskim timovima, realizovano u protekloj godinizaključno sa 31.12.2017.godine za Godišnju nagradu„Aleksej Brkić“.

B. Izvedeno delo naših arhitekata koje je realizovano u inostranstvu u   konkurenciji za povelju Udruženja arhitekata Srbije , u protekloj godini, zaključno sa 31.12.2017.

C. Nagrada za najuspeliji studentski projekat arhitekture studentima arhitekture, nastao u toku nastavnog procesa u protekloj 2017. godini.

Žiri za dodelu nagrada :

-          Dr Igor Marić, arhitekta, predsednik Žirija

i članovi:

-          Predrag Milutinović, arhitekta, Beograd

-          Siniša Tatalović, arhitekta, Beograd

-          doc. dr Branislava Stoiljković, arhitekta, Niš

-          Leonid Nešić, arhitekta, Novi Sad

Predlagač je dužan da Žiriju u pisanoj formi podnese:

-          prijavu kandidata sa informacijom o objektu kojim se kandidat kandiduje za nagradu; a naročito, dokaz o članstvu područnog Društva arhitekata, grafičke priloge (situaciju osnove i preseke) koji će omogućiti odgovarajući uvid u sadržaj i rešenje, kratko tekstualno objašnjenje i fotografije objekta iz kojih se može sagledati ukupan gabarit – obavezna predaja i na cd-u;

-          izjavu da je objekat završen u godini za koju konkuriše;

-          predlagač može podneti za predloženo delo i već ranije objavljene ocene, mišljenja, kritike i drugi raspoloživi materijal (ukoliko postoje) koji prezentuje, tumači i osvetljava kandidatov doprinos i podkrepljuje razlog za kandidaturu;

-          Za predloženi studentski projekat, predlagač je dužan da Žiriju u pisanoj formi podnese:

prijavu kandidata sa informacijom o projektu kojim se kandidat kandiduje za nagradu, grafičke priloge projekta koji će omogućiti uvid u sadržaj i rešenje, tekstualni opis projekta, preporuku predmetnog nastavnika kao i drugi raspoloživi materijal o studentskom projektu– obavezna predaja i na cd-u.

Konkurs za nagradu se raspisuje od 16.07.2018., a rok za podnošenje predloga sa kompletnom dokumentacijom je do 25.09.2018.godine do 15,00 časova.

Predlozi se dostavljaju na adresu Udruženja arhitekata Srbijei Društva arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7a/III, soba 32, svakog radnog dana od 09,00 do 16,00 časova, kontakti:

011/3230-059, 3239-754, sas-dab@eunet.rs.

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina