*
Društvo arhitekata Beograda - Grad Banja Luka raspisao je Međunarodni konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja mosta u naselju Dolac u Banjoj Luci.

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Grad Banja Luka raspisao je Međunarodni konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja mosta u naselju Dolac u Banjoj Luci.

Cilj konkursa je da se kroz ocjenu više pristiglih idejnih rješenja iznađe najkvalitetnije rješenje budućeg mosta, uključujući i neposredno urbanističko okruženje.  Dodatni cilj konkursa predstavlja dobijanje kvalitetnih koncepata i idejnih rješenja za uređenje i aktiviranje urbane zone u neposrednom okruženju mosta.

Namjera gradske administracije je da most uz  funkcionalnu vrijednost u povezivanju dvije obale Vrbasa, ima i visoku estetsku vrijednost.

Kako bi se dobilo što više kreativnih i kvalitetnih rješenja za ovaj budući simbol grada, odlučeno je da konkurs bude međunarodnog karaktera tako da mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju stručne i ostale uslove definisane konkursom bez obzira na teritorijalnu pripadnost.

Konkurs za novi most će biti otvoren do 30. septembra do 23:59 časova, a za najbolje idejno rješenje predviđena je novčana nagrada u iznosu od 20.000 EUR.

Zainteresovani mogu konkursni materijal mogu preuzeti na linku www.banjaluka.rs.ba/konkurs-most-dolac  (en.banjaluka.rs.ba/ bridge-design-competition-banjaluka2024), na koji će se rad i predavati.

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina