*
Društvo arhitekata Beograda - Grad Banja Luka raspisao je MEĐUNARODNI OPŠTI JAVNI KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA CENTRALNE PJEŠAČKE ZONE U BANJOJ LUCI.

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Grad Banja Luka raspisao je MEĐUNARODNI OPŠTI JAVNI KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA CENTRALNE PJEŠAČKE ZONE U BANJOJ LUCI.

Cilj konkursa je da se dobije kvalitetno i funkcionalno rješenje partera centralnog dijela  urbanog tkiva  Banjaluke.

Rješenje treba da stvori pretpostavke za realizaciju prostornih, funkcionalnih i oblikovnih potencijala dijela centra grada, odnosno, formiranje novih javnih prostora, stvaranje ugodne i estetski prihvatljive urbane atmosfere kao preduslova za identifikaciju i integraciju stanovnika sa svojim gradom.

Ovim konkursom potiču se prijedlozi i istraživanja koja vode prema savremenim i demokratičnim interpretacijama gradskog centra, a koji se očituju u fleksibilnim, otvorenim, vitalnim, održivim i dinamičnim urbanim modelima.Kako bi se dobilo što više kreativnih i kvalitetnih rješenja za ovaj budući simbol grada, odlučeno je da konkurs bude međunarodnog karaktera tako da mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju stručne i ostale uslove definisane konkursom bez obzira na teritorijalnu pripadnost.

Konkurs za novi most će biti otvoren do 31. oktobra do 23:59 časova, a za najbolje idejno rješenje predviđena je novčana nagrada u iznosu od 24.000 EUR.

Zainteresovani mogu konkursni materijal mogu preuzeti na linku www.banjaluka.rs.ba/konkurs-centralna-gradska-zona  (en.banjaluka.rs.ba/city-centre-design-banjaluka2024), na koji će se rad i predavati.

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina