Logo
Odštampajte ovu stranicu

Rezultati prvog stepena otvorenog idejnog dvostepenog neanonimnog konkursa za projekat predstavljanja Republike Srbije na 17. Bijenalu arhitekture u Veneciji 2020.

 

U konkurenciji od 39  predatih konkursnih radova ( šifrirani radnim šiframa od 01 – 39) ,  za projekat predstavljanja Republike Srbije na 17. Bijenalu arhitekture u Veneciji, žiri konkursa/ članovi Stručnog saveta  su izabrali trirada iz prvog stepena konkursa koji će biti pozvani u drugi stepen konkursa. 

Radovi koji su pozvani u drugi stepen konkursa (poređani redosledom po radnim šiframa) :

-          Radna šifra 06 – odgovorni predstavnik tima Aleksandar Joksimović

-          Radna šifra 23 – odgovorni predstavnik tima Andrej Josifovski

-          Radna šifra 31 – odgovorni predstavnik tima Iva Bekić

U Beogradu, 10.12.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Žiri konkursa/ Stručni savet:

mr Ljiljana Miletić Abramović, d.i.u.- predsednik Stručnog Saveta

v. prof. Aleksandru Vuja, d.i.a.- potpredsednik Stručnog Saveta

dr Tanja Damljanović Konli (Conley), d.i.a.

Predrag Milutinović, d.i.a.

v. prof. Zorica Savičić, d.i.a.

Branko Stanojević, d.i.a.

Dejan Todorović, d.i.a.