*
Društvo arhitekata Beograda - Rezultati konkursa za MSU

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Rezultati konkursa za MSU

SAOPŠTENJE O REZULTATIMA

za javni otvoreni jednostepeni arhitektonski konkurs za idejno rešenje paviljona
Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, sa proširenjem magacinskih kapaciteta muzeja u Beogradu

 

Raspisivač - Naručilac konkursa  : 

Muzej savremene umetnosti  u Beogradu, Beograd, www.msu.rs

Sprovodilac konkursa:

Udruženje arhitekata Srbije, Beograd ,www.u-a-s.rs 

Do predviđenog roka predato je digitalno ukupno 22 konkursna rada.

Žiri je radio u  sastavu:

Predsednik žirija:

-          arh. Miloš Komlenić, docent Arhitektonskog Fakulteta u Beogradu, predstavnik sprovodioca

Članovi žirija:

-      istoričarka umetnosti Marijana Kolarić, direktorka Muzeja savremene umetnosti u Beogradu,  predstavnik naručioca

-      prof. dr Dubravka Đukanović, arhitekta, direktorka Republičkog zavoda za zaštitu

spomenika kulture i vanredni profesor Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, predstavnik naručioca

-       dr arh. Milorad Mladenović, redovni profesor Arhitektonskog Fakulteta u Beogradu, predstavnik sprovodioca

-       arh. Nada Jelić , predstavnik sprovodioca

Izvestilac:

-          dr Jelena Bogosavljević, arhitekta, asistent  Arhitektonskog fakulteta  u Beogradu, predstavnik  

sprovodioca

Na  sastanku  održanom dana 20.09.2021. godine,  žiri je jednoglasno doneo sledeće Odluke, kako slede u okviru predviđenog nagradnog fonda :

Prva nagrada u iznosu od 800.000,00 dinara dodeljena je radu sa autorskom šifrom ČČ08218- RŠ 07

Autor: Branko Stanojević

Saradnici: Ana Komnenić, Dimitrije Prelić, Andrea Stanković

01 Plakat - PRVA NAGRADA

 

 

Druga nagrada u iznosu od 400.000,00 dinara dodeljena je radu sa autorskom šifrom AS17574- RŠ 04

Autori: AKVS arhitektura

Anđela Karabašević  Sudžum, Vladislav Sudžum, Ana Petrović, Aleksa Bekić, Marija Matijević

Saradnik: Teodora Simonović

AS17574 plakat - DRUGA NAGRADA

 

 

Treća nagrada u iznosu od 200.000,00 dinara dodeljena je radu sa autorskom šifrom 84754AA- RŠ 01

Rad je urađen u okviru NORMOTIC Beograd

Autor projekta: Dmitrović Zoran

Projektanti: Radojlović Marija, Bjelić Marija, Nešić Tamara, Abramović Nikola, Blagojević Nenad

PLAKAT Treća nagrada

Nagrađeni i nenagrađeni radovi,  u elektronskom formatu biće postavljeni uskoro na sledećem linku: https://msu.konkurs.rs

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina