Logo
Odštampajte ovu stranicu

Moderno i održivo

Moderno i održivo – održivost građevina, mesta i celina modernog pokreta u arhitekturi

Utorak, 25. decembar 2012. god. početak: 16:30 časova
Galerija ARTGET, Kulturni centar Beograda,Trg Republike 5

Organizator:
Regionalni odbori podsekcije diplomiranih inženjera arhitekture matičnih sekcija projektanata i izvođača radova Regionalnog centra Beograd

Predavači :
Dobrivoje Erić, istoričar umetnosti
Jelica Jovanović, dipl.inž.arh.

Program :
16:30 - 16:45 Uvodna reč, Ružica Sarić, dipl.inž.arh.
16:45 - 17:15 Predavanje, Dobrivoje Erić, istoričar umetnosti
17:15 - 17:45 Predavanje, Jelica Jovanović, dipl.inž.arh.
17:45 Koktel


Cilj i očekivani rezultati Upoznavanje sa ciljevima Do.co.mo.mo. Srbija i uključivanje svih inženjerskih struka u cilju održive obnove objekata i celina modernog pokreta u Srbiji. Podizanje svesti kroz javno zagovaranje.