Logo
Odštampajte ovu stranicu

Knjige autora inž. Dobrila Nikolića

Knjige autora inž.Dobrila Nikolića :


- ARHITEKTURA SCENSKOG PROSTORA I TEHNIKA SCENE
- GRADNJA POZORIŠTA –uputstvo za projektovanje višenamenskih sala za scenska izvođenja sa normativima
- TEHNIKA SCENE – priručnik tehnika scene za studente Arhitektonskog fakulteta i Fakulteta dramskih umetnosti (katedra za pozorišnu produkciju)
- LEKSIKON POZORIŠNIH IZRAZA I FRAZA

Obaveštavamo sve zainteresovane da se ovaj komplet literature može videti i kupiti u knjižari “Glosarijum”, Kraljevića Marka 1, Beograd