Logo
Odštampajte ovu stranicu

Rad - dela - komentari

Akademija Arhitekture Srbije

vas poziva na prezentaciju Monografije: Rad-Dela-Komentari
Na prezentaciji govore arhitekti Mihajlo Mitrović, Branko Bojović, Bojan Kovačević, Dragan Živković i maestro: Živan Saramandić...

Pozivamo Vas da prisustvujete monografije AAS


Rad-Dela-Komentari

 

govore arhitekti: Mihajlo Mitrović, Branko Bojović, Bojan Kovačević, Dragan Živković

i maestro: Živan Saramandić