Logo
Odštampajte ovu stranicu

Tradicija - Tranzicija

autora Borislava Petrovića i Ivana Raąkovića

četvrtak 17. novembar 2011. u 18h

Svečana sala Arhitektonskog fakulteta