*
Društvo arhitekata Beograda - Godišnja nagrada za aritekturu Udruženja arhitekata Srbije

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Godišnja nagrada za aritekturu Udruženja arhitekata Srbije

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЖИРИЈА за ГОДИШЊУ  НАГРАДУ  ЗА АРХИТЕКТУРУ за 2012.годину

 

Награда Удружења  архитеката Србије се додељује за:

А. Најуспешније архитектонско дело из свих области архитектуре реализовано у протеклој години закључно са 31.12.2012.године за Годишњу награду.

Б. Изведено дело наших архитеката које је реализовано у иностранству  у   конкуренцији за повељу Удружења  архитеката Србије , у протеклој години, закључно са 31.12.2012.

 

Нa првом састанку Жирија били су присутни И.Марић, А.Стјепановић, М.Марушић и З.Абадић.

 

С.Тадић је из оправданих разлога био спречен да присуствује првом састанку Жирија

(комплетни пристигли радови су му послати преко интернет линка , како би могао да се упозна  са њима).

 

Пре почетка рада Жирија, договорено је да председник Жирија буде арх.Игор Марић.

 

На конкурс за годишњу награду до 25.03.2013.године, предати су радови у следећим категоријама :

За најуспешније архитектонско дело из свих области архитектуре реализовано у протеклој години закључно са 31.12.2012.године.

              Кандидати у овој категорији су:

Реконструкција централног трга у Пожеги, аутори студио С, Драгана Стевановић и Оливер Станковић, сарадници: Иван Ресан, Марко Несторовић.

Обданиште „ВИДРА“, Ваљево, аутори: Милорад Обрадовић и Иван Обрадовић, сарадници: Мина Обрадовић, Горан Станојевић.

Мотел „Корал“, (ресторан, преноћиште и пословни простор) , Ариље , аутор: Спасоје Крунић, сарадници: Дарко Петровић, Владимир Анђелковић, Дијана Аџемовић Анђелковић.

Вила Л, једнопородични стамбени објекат,Савски венац, аутори: Бранислав Митровић, Јелена Перовић, Огњен Крашна, одговорни прој. Синиша Таталовић, сарадници Живорад Ђорић, Јелена Угрешић.

Стамбено пословни објекат, Крунска 87, Београд, аутори: Горан Војводић, Милена Катић, Душан Радишић.

Изградња петог спрата (библиотека и читаоница) , зграде Факултета политичких наука, Јове Илића 165, Београд, аутор Михаило Тимотијевић, сарадници: Вера Лукић, Биљана Авакумовић.

Објекат центар СУНЦЕ, Бежанијска коса, улица Исмета Мујазиновића бб у Београду, аутор Предраг Милутиновић.

 

За изведено дело наших архитеката које је реализовано у иностранству у  конкуренцији за повељу Удружења архитеката Србије, у протеклој години, закључно са 31.12.2012. конкурисали су следећи аутори и објекти:

 

1. Делимична рестаурација и реконструкција на откривеним деловима млетачке болнице за потребе нове намене сликарског центра, галерије и кафе бара, Стари град, Херцег Нови, Црна Гора, аутор Срђан Марловић

2. Салон намештаја Camerich , град Бар, Црна Гора, аутора Василија Милуновића и Стевана Жутића, сарадник Дуња Димитријевић.

3.  Породична кућа за одмор, Бигово, Црна Гора, архитектонски биро РАУМ, аутор Александра Раонић, ко-аутор Бранислав Ристовић.

 4. Реконструкција и екстензија породичне куће, Ричмонд, Лондон, Велика Британија, архитектонски биро РАУМ, аутор Александра Раонић, пројектанти: Ивко Ракић и Милош Раонић.

 

Констатовано је да сви предати радови имају тражене податке и испуњавају услове предвиђене Правилником Годишње награде и датим огласом за пријављивање радова за 2012. годину:

„Предлагач је дужан да Жирију у писаној форми поднесе:

Пријаву кандидата са информацијом о објекту којим се кандидат кандидује за награду; а нарочито, доказ о чланству подружног Друштва архитеката. Графичке прилоге који ће омогућити одговарајући увид у садржај и решење, кратко текстуално објашњење и фотографије објекта из којих се може сагледати и укупан габарит – обавезна предаја и на цд-у.

Предлагач је дужан да достави изјаву да је објекат завршен у години за коју конкурише.

Предлагач може поднети за предложено дело и већ раније објављене оцене, мишљења, критике и други расположиви материјал који презентује, тумачи и осветљава кандидатов допринос и  разлог за кандидатуру.“

 

Жири је детаљно и са посебном пажњом прегледао предате аналогне прилоге/цртеже/техничка образложења за сваки  наведени рад, (дигитално им је предат и двд са свим радовима у електронском облику).

 

Након разматрања свих приспелих радова, договорен је следећи састанак Жирија за крај следеће недеље (07.04) како би се у Београду обишле све локације и у Србији: Ваљево, Ариље, Пожега.

 

Кроз рад у неколико сесија, као и са обиласком објеката  Жири је успоставио следећи низ критеријума за вредновање:

Објекат у друштвеном контексту

Објекат у просторном контексту те његов градоградитељски потенцијал

Архитектонски програм објекта и релације у просторном контексту

Архитектонски програм  и тема објекта

Архитектонски програм и просторност објекта

Тема објекта и изабрана средства реализације

Консеквентност материјализације и архитектонских детаља

  

За Повељу  Удружења  архитеката Србије за најуспешније дело наших архитеката које је реализовано у иностранству за 2012. годину  у ужи избор су ушла два рада:

1. Породична кућа за одмор, Бигово, Црна Гора, архитектонски биро РАУМ, аутор Александра Раонић, ко-аутор Бранислав Ристовић.

Делимична рестаурација и реконструкција на откривеним деловима млетачке болнице за потребе нове намене сликарског центра, галерије и кафе бара, Стари град, Херцег Нови, Црна Гора, аутор Срђан Марловић

 

У ужи избор за најуспешније архитектонско дело из свих области архитектуре реализовано у протеклој години закључно са 31.12.2012. године а за Годишњу награду Удружења архитеката Србије, ушли су следећи аутори и објекти:

1. Вила Л, једнопородични стамбени објекат,Савски венац, аутори: Бранислав  Митровић, Јелена Перовић, Огњен Крашна, одговорни прој. Синиша Таталовић, сарадници Живорад Ђорић, Јелена Угрешић.

 

2. Изградња петог спрата (библиотека и читаоница), зграде Факултета политичких наука, Јове Илића 165, Београд, аутор Михаило Тимотијевић, сарадници: Вера Лукић, Биљана Авакумовић.

 

На основу вредновања по наведеним критеријумима Жири је дана 09. маја 2013. године у саставу: И. Марић, М. Марушић, З. Абадић, А. Стјепановић са писменим гласањем члана жирија С. Тадића,  једногласно донео одлуку да се за Повељу Удружења архитеката Србије за дело изведено у иностранству награди:

1. Породична кућа за одмор, Бигово, Црна Гора, архитектонски биро РАУМ, аутор Александра Раонић, ко-аутор Бранислав Ристовић.

 

На основу вредновања по наведеним критеријумима Жири је дана 15.маја 2013.године у саставу : И.Марић, А.Стјепановић, С.Тадић и З.Абадић, са писменим гласањем члана Жирија Миленије Марушић,  већином гласова донео следеће одлуке:

Наградом Удружења  архитеката Србије за најуспешније дело из области архитектуре за 2012. годину награђује се :

Изградња петог спрата (библиотека и читаоница) , зграде Факултета политичких наука, Јове Илића 165, Београд, аутор Михаило Тимотијевић, сарадници: Вера Лукић, Биљана Авакумовић.

 

 

Образложење жирија

Општа оцена жирија је да су сви приспели радови на високом професионалном нивоу. Увидом у поднету документацију и обиласком свих објеката у домаћој конкуренцији на терену стекао се комплетан утисак о делима и њиховом квалитету. Разнородност тема је отворила проблем вредновања и коначне оцене радова. Тешко је било успоставити јединствене критеријуме за упоредну анализу: уређења трга, реконструкције археолошких објеката,  вила, доградње, мотела итд.

Могло би се као закључак рећи да је сваки рад могао да буде награђен те да избором једног од њих није донета неправедна одлука већ једна од могућих, која није погрешна. Дуга дискусија и већинска одлука да се за домаће дело додели прва награда гласањем 3:2 (И. Марић, З. Абадић, С. Тадић за доградњу Ф.П.Н. и М. Марушић и А. Стјепановић за Вилу "Л")  већ говори о томе да су одлучивале нијансе које можемо да сврстамо у домен мишљења да ли један од два рада која су ушла у ужи избор има већи утицај на окружење и на архитектонску средину.

За Повељу која се додељује иностраном делу проблеми вредновања су били исти, закључак такође, с том разликом  да је жири после дугог разматрања био једногласан.

Образложења за појединачне радове

Реконструкција централног трга у Пожеги, аутори студио С, Драгана Стевановић и Оливер Станковић, сарадници: Иван Ресан, Марко Несторовић.

У домаћим оквирима значајан пројекат  реконструкције једног градског трга у много чему има оригинална решења. Стварање трга у тргу је успешно реализовано. Међутим управо се овде поставља једна контроверза.

Да ли има оправдања овакав пројектантски приступ  када постоји врло јасно дефинисан трг, са значајним конотацијама у сфери историје српског урбанизма?  Ова дилема ће се кроз време искристалисати. Високо је оцењена избалансираност и разноврсност те структуирање садржаја и њихово обликовање.

 

2. Обданиште „ВИДРА“, Ваљево, аутори: Милорад Обрадовић и Иван Обрадовић, сарадници: Мина Обрадовић, Горан Станојевић.

Обданиште је допринос излажењу из познатих образаца и трагања за формом која даје карактер и одраз намене објекта. Конкавна закривљеност  са перфорацијама и више паралелних равни апсорбује окружење и у исто време се дистанцира од њега. Овакав поступак привлачи али и сакрива.

Уочени функционални недостаци, мала површина дворишта и донекле робовање форми, условили су делимично недовољну осветљеност свих простора у објекту, недовољно дефинисане "џепове" и друге ситније детаље.

Објекат је оцењен као значајан помак за средину у којој је изграђен, за непосредно окружење у коме ненасилно доминира и изражен истраживачки поступак.

 

3. Мотел „Корал“, (ресторан, преноћиште и пословни простор), Ариље, аутор: Спасоје Крунић, сарадници: Дарко Петровић, Владимир Анђелковић, Дијана

Вишезначно дело јаког ауторског израза. Тешко га је сврстати у неки од препознатљивих поступака већ пре у спој више њих. Могло би се рећи да је на неки начин и у складу, али  непрепознатљивом на први поглед, и у контрапункту са ближим и са ширим  окружењем.

Прелазећи мост изнад реке на којој је смештен објекат он и привлачи али уједно и као да брани залеђе, питому долину и село. Аутор је урадио укупан дизајн и објекта и ентеријера у чему се, негде преносно, негде буквално везивао за окружење, споља струганички камен, изнутра осликане  малине. Материјализација дела у сегментима измиче контроли где се буњасти камен спаја са светлим металом и ламелираним дрветом.

Укупан утисак је да је постигнут вредан резултат у аутентичном ауторском изразу, да дело може да се чита на разнолике начине те да су нијансе критичког осврта на део материјализације можда не толико битне.

 

4. Вила Л, једнопородични стамбени објекат,Савски венац, аутори: Бранислав Митровић, Јелена Перовић, Огњен Крашна, одговорни прој. Синиша Таталовић,

Јединствен објекат у нашој архитектонској средини са јасним ставом према приватности и према спољашњем окружењу.

Затворен бетонским платнима са три стране према улицама и суседима отвара се према четвртој која је припадајауће двориште. Беспрекорно решена функција ексклузивног становања у полуатријумском простору према достављеним прилозима није реализована сасвим по пројекту а што се односи на  застакљени део објекта према башти. Неутралан одос према окружењу одаје у неку руку херметичност објекта. Стиче се утисак да би сам објекат као један прочишћени кубус,  изричитих ликовних вредности, захтевао већи простор на коме би његова архитектоничност дошла до изражаја.  

 

Стамбено пословни објекат, Крунска 87, Београд, аутори: Горан Војводић, Милена Катић, Душан Радишић.

Храбар архитектонски став у амбијенту Крунске улице. Није необично да се у овој познатој улици десе изузетне зграде савременог проседеа. Од објекта арх Мацуре поред музеја  Н. Тесле, до два објекта са зеленим мозаик плочицама, ово је нова генерација модерног приступа за коју можда треба времена да буде прихваћена. Жири је објекат анализирао до детаља и сматра да поред низа квалитета има и недостатака. Високо је оцењен бескомпромисни став, али у домену материјализације и начина рашчлањавања волумена те решења предбаште, жири је имао суздржан став сматрајући да је и поред изразитог контрапункта, требало у нечему бити повезан са окружењем на  хармоничан начин. 

 

Изградња петог спрата (библиотека и читаоница) , зграде Факултета политичких наука, Јове Илића 165, Београд, аутор Михаило Тимотијевић, сарадници: Вера Лукић, Биљана Авакумовић.

Доградња објекта  Факултета политичких наука  је пример бескомпромисног а уједно и синтетичног поступка спајања два ткива, зграде из седамдесетих година и архитектуре данас.

Није нарушена архитектура постојећег објекта, остварен је, користећи релативно неутралну поставку избором материјала и сведених линија доградње, ауторски гест са врло мало средства али упечатљиве и сугестивне форме са решењем унутрашњег простора. Јасан спој функције и архитектонског израза, старог и новог.

Ентеријер и екстеријер су јединствени. Синтеза основних циљева везе и садејства два ткива је остварена доследно. Уочљив а не нападан у окружењу овај архитектонски резултат је подстицај и за шири архитектонски миље у нашој средини.

 

Објекат центар СУНЦЕ, Бежанијска коса, улица Исмета Мујазиновића бб у Београду, аутор Предраг Милутиновић.

Објекат врло сведених и контролисаних решења. Читљива функција, једнобразна материјализација: тамно споља (црвена опека), светло изнутра (белина зидова), уклопљен у окружење као спој између велике зелене површине и изграђеног блока. Ово дело има све елементе зрелог пројектантског размишљања. Садржи у себи на неки начин класичан приступ сведености и рационалности уз одговарајућу, примерену материјализацију што га чини неодређеним у времену.

Ова оцена би имала позитивну конотацију да није  било и остварења која више одражавају данашњи тренутак.

 

Дело наших архитеката које је реализовано у иностранству

 

Делимична рестаурација и реконструкција на откривеним деловима млетачке болнице за потребе нове намене сликарског центра, галерије и кафе бара, Стари град, Херцег Нови, Црна Гора, аутор Срђан Марловић

Реализација која је побудила велико интересовање а самим тим и детаљну анализу. Сигурно да је учињен велики подухват али чињеница је да жирију нису биле познате све околности вишегодишњег рада на реализацији када се говори о условима Завода за заштиту споменика културе и њиховог уплива у пројектантска решења.

Високо је оцењено добијање нових квалитетних простора. Основна нејасноћа у поступку је одређени степен мимикрије, односно, не препознавање археолошкг слоја у односу на нови слој те обиликовање новог у транспонованој стилској форми. Недовољно се препознаје ауторски рукопис.

 

Салон намештаја Camerich , град Бар, Црна Гора, аутора Василија Милуновића и Стевана Жутића, сарадник Дуња Димитријевић.

Објекат који својим обликом скреће пажњу на функцију  ма која она то била пошто својом разуђеношћу буди пажњу да се открије садржина.

Прихватљив поступак који интригира скулптуролношћу и архитектоником. Остале су резерве у домену материјализације, мање спољне више унутрашње. Ентеријер је више сврха самом себи него презентацији експоната. 

У коначној оцени објекат има ауторских квалитета како у  обликовном тако и у функционалном смислу и као такав, претпоставка је, да је памтљив и да просторно зрачи и у ширем смислу уклапа се у простор кршевитих планина, сунца и укупно поднебља.

 

3.   Породична кућа за одмор, Бигово, Црна Гора, архитектонски биро РАУМ, аутор Александра Раонић, ко-аутор Бранислав Ристовић.

Врло мала форма са пуно обликовних захтева. Вешто и органски је испуњен захтев да објекат на старим габаритима према улици треба да изгледа као приземан а у суштини има спрат-поткровље. Користећи се аутохтоним каменом и савременим материјалима постиже се укупан резултат завидних естетских вредности.

Пуристички третман и спољњег и унутрашњег обликовања са прецизним детаљима чини ову кућу примером споја старог и новог, органског и технолошког и све у "малој размери". Пример, за углед,  креативног приступа архитектури поднебља.

 

 

4.   Реконструкција и екстензија породичне куће, Ричмонд, Лондон, Велика Британија, архитектонски биро РАУМ, аутор Александра Раонић, пројектанти: Ивко Ракић и Милош Раонић.

Успешна и функционална и обликовна реконструкција  породичне куће. Без захтева, јер није било ни потребе, да се направи спој старог и новог урађен је сасвим нов објекат. Врло добар однос према суседима и према терену као и оригинална функционална решења сигурно доприносе удобности ове куће.

Ипак наметнуто задржавање старе куће је допринело да реконструисана кућа није сасвим кохерентна ни целовита у форми.

 

Закључено је да се овај извештај постави на веб сајт Удружења архитеката Србије, изложба свих радова који су конкурисали за Годишњу награду и повељу Удружења архитеката Србије за 2012.годину.

 

 

У Београду 15.05.2013. 

Жири за доделу награде:

 

Др Игор Марић, дипл.инж.арх., с.р.

Миленија Марушић, дипл.инж.арх., с.р.

Проф.Александар Стјепановић, дипл.инж.арх., с.р.

Доцент Зоран Абадић, дипл.инж.арх., с.р.

Срђан Тадић, дипл.инж.арх., с.р.

 

 

 


 

UDRUŽENJE ARHITEKATA SRBIJE

raspisuje konkurs za dodelu

GODIŠNJE NAGRADE ZA ARHITEKTURU

za 2012.godinu

 

Nagrada Udruženja arhitekata Srbije se dodeljuje za:

 

A. Najuspešnije arhitektonsko delo iz svih oblasti arhitekture realizovano u protekloj godini

zaključno sa 31.12.2012.godine za Godišnju nagradu.

B. Izvedeno delo naših arhitekata koje je realizovano u inostranstvu u konkurenciji za

povelju Udruženja arhitekata Srbije , u protekloj godini, zaključno sa 31.12.2012.

 

Žiri za dodelu nagrade:

Dr Igor Marić, dipl.inž.arh.

Milenija Marušić, dipl.inž.arh.

Prof.Aleksandar Stjepanović, dipl.inž.arh.

Docent Zoran Abadić, dipl.inž.arh.

Srđan Tadić, dipl.inž.arh.

 

Predlagač je dužan da Žiriju u pisanoj formi podnese:

 

Prijavu kandidata sa informacijom o objektu kojim se kandidat kandiduje za nagradu;

a naročito, dokaz o članstvu podružnog Društva arhitekata. Grafičke priloge koji

će omogućiti odgovarajući uvid u sadržaj i rešenje, kratko tekstualno objašnjenje i

fotografije objekta iz kojih se može sagledati i ukupan gabarit – obavezna predaja i

na cd-u.

Predlagač je dužan da dostavi izjavu da je objekat završen u godini za koju konkuriše.

Predlagač može podneti za predloženo delo i već ranije objavljene ocene, mišljenja,

kritike i drugi raspoloživi materijal koji prezentuje, tumači i osvetljava kandidatov

doprinos i razlog za kandidaturu.

 

Konkurs za nagradu se raspisuje od 26.02.2013., a rok za podnošenje predloga sa kompletnom

dokumentacijom je 25.03.2013.godine do 15,00 časova.

Predlozi se dostavljaju na adresu Udruženja arhitekata Srbije i Društva arhitekata Beograda,

Kneza Miloša 7a/III, soba 32, svakog radnog dana od 09,00 do 15,00 časova

( 011/3230-059, 3239-754, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .).

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina