*
Društvo arhitekata Beograda - Katalog radova prispelih na konkurs za izradu spomen obelezja stradalim radnicima RTS-a tokom NATO bombardovanja

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Katalog radova prispelih na konkurs za izradu spomen obelezja stradalim radnicima RTS-a tokom NATO bombardovanja

Katalog radova prispelih na konkurs za izradu spomen obelezja stradalim radnicima RTS-a tokom NATO bombardovanja mozete pogledati ovde.

 

 


 

Отварање изложбе конкурсних радова за идејно решење Спомен-обележја страдалим радницима РТС-а током НАТО бомбардовања одржаће се у понедељак, 2. децембра 2013. у Великој галерији-Холу РТС-а у Таковској 10 у 13 часова.

На отварању изложбе говориће вршилац дужности генералног директора РТС-а Никола Мирков и проф. Спасоје Крунић, дипл.инж.архитекта, председник Жирија.
Позивамо вас да присуствујете овом догађају.
На изложби ће бити представљени  конкурсни радови аутора који су предали радове према задатим Пропозицијама и Програму конкурса.
Комплетан извештај Жирија и образложења за награђене радове,  биће на дискусији која је планирана за уторак, 10. децембар 2013. у 13 часова, такође у РТС-у.
Изложба конкурсних радова отворена је за све грађане до 14. децембра 2013.године,  радним данима од 10 до 20 часова.

 

IZVEŠTAJ U PDF-u

 


 

 

САОПШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА ЈАВНОГ ОТВОРЕНОГ ДВОСТЕПЕНОГ АНОНИМНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА СТРАДАЛИМ  РАДНИЦИМА РТС-а ТОКОМ НАТО БОМБАРДОВАЊА 1999. године у Абардаревој улици у Београду који је организовао Град Београд – Агенција за инвестиције и становање, у сарадњи са породицама настрадалих, Радио телевизијом Србије и Друштвом архитеката Београда.

 

Жири је разматрао четири рада позвана за учешће у другом степену, и одлучио да додели следеће награде:

 

ПРВУ НАГРАДУ је добио рад са ауторском шифром 50607 - радна шифра 15/II у износу од нето 300.000,00 динара :

Аутор: Студио Неоархитекти

Снежана Веснић, дипл.инж.арх., Владимир Миленковић, дипл.инж.арх., Татјана Стратимировић, дипл.инж.арх.

Сарадници: Борис Шево, дипл.инж.арх., Марија Миковић, дипл.инж.арх, Жељко Петковић, дипл.инж.арх, Михајло Поповић, дипл.инж.арх, Дејан Тодоровић, дипл.инж.арх, Александар Орозовић, дипл.инж.арх.

Консултант за конструкцију: проф.др Михајло Самарџић

 

ДРУГУ НАГРАДУ је добио рад са ауторском шифром 23111 – радна шифра 37/II у износу од нето 200.000,00 динара:

Аутори: Анђела Карабашевић, маст.инж.арх., Владислав Суџум, студ.маш.инж.

 

ТРЕЋУ НАГРАДУ је добио рад са ауторском шифром 17913- радна шифра 02/II у износу од нето 150.000,00 динара :

Равноправни ауторски тим: Ивана Барандовски, дипл.инж.арх., Бранко Белаћевић, дипл.инж.арх., Владимир Цвејић, дипл.инж.арх., Петар Стелкић, дипл.инж.арх.

Сарадници у другом степену на разради идејног решења:

- Идејно решење конструкције, статички прорачун, конструктивни детаљи и буџетска процена конструкције : Зоран Шобић, дипл.инж.арх.

- Консултације у вези са конструкцијом, применом материјала и технологијом изградње: фирма „DNEC“ – Дарко Поповић, дипл.грађ.инж. и Вања Алендер, дипл.грађ.инж.

- Рецептура и изводљивост бетонске фасаде и израде узорака: фирма „LAFARGE“- Слободан Зорић, дипл.инж.технологије и Горан Бајић

- Идејно решење и буџетска процена за расвету: студио „ГРАФИТ“ – Предраг Стојићевић, дипл.инж.арх.

- Идејно решење, технички детаљи, примена прописа и буџетска процена за лифт: фирма „PLC Lift Consulting“ д.о.о. – Јовица Павловић, дипл.маш.инж.

 

Информација о месту и датуму отварања изложбе и дискусије ће се накнадно објавити на

сајту Друштва архитеката Београда.

 

У Београду, 21.11.2013. ЖИРИ КОНКУРСА

 

 


 

На ЈАВНИ ОТВОРЕНИ ДВОСТЕПЕНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА СТРАДАЛИМ РАДНИЦИМА РТС-а ТОКОМ НАТО БОМБАРДОВАЊА који је организовао Град  Београд – Агенција за инвестиције и становање, у сарадњи са породицама настрадалих, Радио телевизијом Србије и Друштвом архитеката Београда, пристигло је 40 радова.

 

У складу за пропозицијама конкурса, Жири је издвојио следећа четири рада за учешће у другом степену:

 

Рад са ауторском шифром 17913  :

Аутори: Ивана Барандовски, Бранко Белаћевић, Владимир Цвејић, Петар Стелкић.

 

 

Рад са ауторском шифром 23499 :

Аутор : Марко Петровић.

 

Рад са ауторском шифром 50607 :

Аутори:  Студио Неоархитекти

              Снежана Веснић, Владимир Миленковић, Татјана Стратимировић.

Сарадници:  Марија Миковић, Жељко Петковић, Михајло Поповић, Дејан Тодоровић.

 

 

Рад са ауторском шифром 23111 :

Аутори: Анђела Карабашевић, Владислав Суџум.

 

 

Жири ће обавити разговор са одабраним учесницима и одредити термин за предају радова у другом степену. Победник у другом степену, чије ће решење бити реализовано, биће познат 3. децембра ове године. 

 

 


 

Поводом Конкурса за идејно решење спомен-обележја које ће сведочити о страдању запослених у Радио-телевизији Србије током Нато бомбардовања 1999. године, на адресу Агенције за инвестиције и становање пристигла су питања, на која су чланови жирија дали одоворе:

 

1. Питање:

„..... Да ли идејно решење спомен-обележја треба да буде, као цртеж, макета, скулптура или нешто треће ... даље димензије, да ли се шаље на адресу РТС-а или се доноси лично, да ли је под шифром..... ?”

Одговор:

– Прочитајте Програмске елементе дате у Конкурсној документацији. Садржај конкурсног рада дат је у тачки 6. Програмских елемената.

 

2. Питање:

а) „Да ли ниски, дугачак зид иза кенотафа тренутно исцртан графитима (у зони сучељавања са постојећим објектом) можемо затварати или редефинисати или не (нисам сигурна да ли су ту смештене техничке просторије, којима је неопходан

приступ са тог платоа, кота 123.7м)?”

б) „Да ли се са платоа испред зграде РТС-а, на коти 126, може елиминисати

паркинг или је неопходно додатно наћи алтернативу за нова паркинг места?”

Одговор:

а) У наведеном простору не налазе се техничке просторије нити је неопходан приступ са платоа на коти 123.7м. Евентуално затварање или редефинисање овог зида предмет је ауторског става.

б) У Програмским елементима дефинисана је граница платоа меморијала на коме

нема паркинга.

 

3. Питање:

Можете ли детаљније образложити формулацију из прилога Програмски елементи конкурса „На делу урушеног објекта обавезно сачувати и конзервирати садашњу форму и изглед остатака архитектонских елемената објеката до вертикалне равни непосредно иза другог прозора урушеног фасадног зида на ЈЗ страни, дуж свих спратних етажа”.

Одговор:– Погледајте графичке прилоге на којима је тачно дата граница интервенције.

 

 

 

Жири конкурса

 

 


 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА

Агенција за инвестиције и становање Београд, Трг Николе Пашића 6 расписује

ЈАВНИ ОТВОРЕНИ ДВОСТЕПЕНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА СТРАДАЛИМ РАДНИЦИМА РТС-а ТОКОМ НАТО БОМБАРДОВАЊА

Расписивач, инвеститор и спроводилац
Град Београд – Градска управа града Београда – Агенција за инвестиције и становање


Тип конкурса

По врсти конкурс је јавни.
Према учесницима конкурс је отворени (за све заинтересоване).
Према задатку конкурс је пројектни (одабрано решење у другом степену биће коришћено за даљу разраду).
По облику конкурс је двостепени.
Према начину и предаји рада конкурс је анонимни.


Задатак конкурса

Циљ конкурса је изналажење најквалитетнијег идејно-програмског и просторног решења
за уређење спомен-обележја у Абердаревој улици број 1 у Београду.Смисао уметничког и програмског решења је достојно обележавање попришта трагедије радника РТС-а. Простор у коме треба осмислити спомен-обележје чине: део оштећеног објекта РТС-а и слободни простори у непосредној близини објекта.


Конкурсни услови

Право учешћа на конкурсу имају сва заинтересована физичка и правна лица.


Подлоге

Конкурсни материјал учесници конкурса могу преузети без надокнаде на веб-порталу
Града Београда (www.beograd.rs) и Радио-телевизије Србије (http://www.rts.rs).


Рокови

Рок за предају радова почиње да тече од уторка, 23. јула 2013. године. Крајњи рок за предају радова у првом степену конкурса је уторак, 24. септембар 2013. године до 15 часова, без обзира на начин подношења (непосредно или поштом). Рок завршетка рада жирија и објављивање резултата првог степена конкурса је уторак, 8. октобар 2013. године.
По објављивању резултата првог степена конкурса жири ће обавестити учеснике изабране за други степен о термину разговора, додатном року за предају радова и термину коначног избора награђеног решења.


Награде

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 10 радова који одговарају пропозицијама
конкурса за други степен изабраће се најмање 3 (три) а највише 5 (пет) радова. Сваки од изабраних радова добиће обештећење у износу од 150.000,00 динара нето. Уколико у другом степену буде предато најмање 3 (три) рада, биће додељене три награде у нето износу:

−прва награда 300.000,00 динара

−друга награда 200.000,00 динара

−трећа награда 150.000,00 динара

Уколико у другом кругу буде предато мање од три рада, доделиће се само награде предатим радовима. Жири ће доделити прву награду, али има право да фонд награда расподели и другачије него што је наведено. Првонаграђени рад биће одабран за реализацију. Са аутором/ауторима првонаграђеног рада биће закључени уговори о сарадњи на реализацији током свих фаза пројекта у складу са поступцима дефинисаним у Закону о јавним набавкама.


Жири конкурса

Председник жирија:

−Проф. Спасоје Крунић, дипл.инж.арх., Универзитет у Београду, Архитектонски факултет;

Чланови жирија:

−Доц. Александру Вуја, дипл.инж.арх., Универзитет у Београду Архитектонски факултет,

−Мр Дејан Васовић, дипл.инж.арх., помоћник градоначелника – градски архитект,

−Слободан Митровић, дипл.инж.арх., РТС,

−Татјана Виденовић, дипл.инж.арх., Завод за заштиту споменика културе града Београда,

−Милинка Јовановић, представник породица погинулих,

−Мирослав Медић, представник породица погинулих;

Заменици чланова жирија:

−Жаклина Глигоријевић, дипл.инж.арх., Урбанистички завод Београда,

−Предраг Урдаревић, дипл.инж.арх., Агенција за инвестиције и становање.

 

Адреса за информације: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. . Особа за контакт: Биљана Ковачевић.

 

 

 

 

 

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina