*
Društvo arhitekata Beograda - Konkurs za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja Bloka 42 na Novom Beogradu

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Konkurs za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja Bloka 42 na Novom Beogradu

ГРАД БЕОГРАД

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП

Урбанистички завод Београда ЈУП у сарадњи са Друштвом архитеката Београда – ДАБ

Обавештавају вас да ће се

ИЗЛОЖБА КОНКУРСНИХ РАДОВА

jавног, отвореног, идејног, једностепеног, анонимног конкурса за израду урбанистичко-архитектонског решења аутобуске и железничке станице Нови Београд ипословно комерцијалног комплекса у блоку 42 у Новом Београду одржатиу

Урбанистичком заводу Београда, сала у приземљу,

Палмотићева 30, Београд, у периоду

од 26. јуна до 10. јула 2014. године,

сваког радног дана од 09 до 17 часова.

Дискусија о радовима одржаће се дана 27. јуна у 16,00 часова.

 

Каталог радова приспелих на конкурс - ПДФ


РЕЗУЛТАТИ

jавног, отвореног, идејног, једностепеног, анонимног конкурса за израду урбанистичко-архитектонског решења аутобуске и железничке станице Нови Београд и пословно комерцијалног комплекса  у блоку 42 у Новом Београду

Жири је оценио ауторска конкурсна решења предата од 54 стручна тима и једногласно донео Одлуке о наградама, откупима и обештећењима, у складу са наградним фондом предвиђеним Расписом конкурса.

Прва награда - ауторска шифра 11306 – радна шифра 40, у износу од нето 2.300.000,00 динар

Аутор: тим proaspekt д.о.о.
Владимир Лојаница, диа,  Милан Лојаница, диа
Пројектанти: Соња Пештерац, диа, Марија Мијовић, диа
Пројектантска сарадња: Срђан Марловић, диа
Модел: Влада Лукић, м.арх.

Друга награда - ауторска шифра 95209 – радна шифра 38, у износу од нето 1.150.000,00 динара
Аутор: Драган Вуковић, диа
Правно лице овлашћено за заступање: Колубара инвест градња доо

Трећа награда није додељена
Додељена су четири једнаковредна откупа у износу од по нето 345.000,00 динара
Ауторска шифра 77855 – радна шифра 06

Ауторски тим:

Емина Савић, диа, Филип Гржетић, диа, Света Теофиловић, диг
Сарадници: Зора Шћепановић, диа, Ивона Клем, диа, Ивана Поповић, диа, Јулија Лазић, диг
Рад је рађен у Машинопројекту копринг а.д., Београд.

Ауторска шифра 13710 – радна шифра 15

Аутори:  Александар Леко, диа, проф.др Ратомир Врачаревић, дис
Коаутори: Милица Ламбрин, м.арх., Теа Константиновић, м.арх., Александра Праштало, м.арх.
3Д модели: Душан Ненадовић, м.арх.
Консултант за конструкцију: Иван Бојовић, диг
Консултант за пејзажну архитектуру: Весна Надаждин-Љубичић, дипа
Консултант за машинске инсталације: Радослав Галић, дим, Quiddita доо
Консултант за ППЗ: Милован Главоњић, дие, MIDVEJ MGV доо

Ауторска шифра 10109 – радна шифра 29

Аутори конкурсног рада: Хелена Шацка, диа, Вељко Младеновић, диа, Тамара Петровић Комленић, диа, Тијана Томашевић Зелић, диа, Милан Павићевић, дис
Сарадник: Зоран Павловић, арх.тех.
Консултанти: Зоран Рубињони, дис, Огњен Ђуровић, диа
Овлашћено правно лице за заступање: Центар за планирање урбаног развоја ЦЕП

Ауторска шифра 75938 – радна шифра 50

Ауторски тим „КАНА Архитекти“ : Љиља Брајковић, диа, Спасоје Радомиловић, м.арх., Марина Илић,м.арх., Александра Ђорђевић, б.арх., Бојана Поповић, б.арх., Невена Балалић, б.арх.
Архитектонска визуелизација „ЕДИТ студио“ : Урош Нешић, м.арх., Игор Козић, м.арх.
Консултант за централне градске функције и урбану мобилност: доц.др Ксенија Лаловић, департман за урбанизам, Архитектонски факултет у Београду
Консултант за саобраћајне терминале: доц. др Зоран Папић, департман за саобраћај, Факултет техничких наука у Новом Саду
Макета: Александар Котевски, м.арх.

Додељена су два једнаковредна обештећења у износу од по нето 230.000,00 динара

Ауторска шифра 12221 – радна шифра 12
Аутор: Дејан Јокић, диа
Консултанти за саобраћајно решење: Иван Ђунисијевић, диг, Јован Теофиловић, возач ГСП Београд, Милан Стругаревић, возач Ласте Београд

Ауторска шифра 13975 – радна шифра 23
Рад је урађен у оквиру бироа NORMOTIC
Ауторски тим : Зоран Дмитровић, диа, Видоје Ђукановић, диа, Ана Јевтић, диа, Марија Радојловић, диа, Данијела Мијовић, диа
Сарадници: Ана Стакић, диа
Визуелизација: Зоран Дамјановић
Организатор: Драгана Ранчић

Информације  о месту и датуму отварања изложбе и дискусије  учесници конкурса  ће накнадно добити преко интернет портала Урбанистичког завода града Београда www.urbel.com/blok42konkurs и Друштва архитеката Београда www.dab.rs.

У Београду. 30.05.2014.

Жири конкурса:

др Синиша Мали, дипл.економиста, председник Жирија,
Срђан Милановић, дипл.инж.арх.
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП,|
заменик председника Жирија

и чланови:
Душан Милановић, дипл.инж.саоб. Урбанистички завод Београда, ЈУП
проф.др Владан Ђокић, дипл.инж.арх. Универзитет у Београду, Архитектонски факултет
проф. др Нада Милосављевић, дипл.инж.саоб., Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет
мр Душан Николић, дипл.инж.грађ., Универзитет у Београду, Грађевински факултет
мр Милан Вујовић, дипл.инж.арх., Друштво архитеката Београда
мр Жаклина Глигоријевић, дипл.инж.арх., Друштво архитеката Београда

 


 

Град Београд

Урбанистички завод Београда ЈУП

у сарадњи са Друштвом архитеката Београда - ДАБ


расписујe

Јавни, отворени, идејни, једностепени, анонимни конкурс за израду урбанистичко-архитектонског решења 

аутобуске и железничке станице Нови Београд и пословно комерцијалног комплекса  у блоку 42 у Новом Београду

 

Простор који је предмет конкурса је блок 42 у Новом Београду, између улица Јурија Гагарина, Пролетерске солидарности, Булевара Милутина Миланковића и улице Ђорђа Станојевића.

Циљ конкурса је да се изабере најбоље технолошко - саобраћајно, урбанистичко и архитектонско решење за изградњу и уређење аутобуске и железничке станице Нови Београд и пословно комерцијалног комплекса у блоку 42, као основ за израду плана детаљне регулације. Идејно решење треба да задовољи захтеве расписивача конкурса, у складу са утврђеним конкурсним условима, задатком и документацијом.

 

Инвеститор конкурса је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП.

 

Право учешћа на конкурсу имају појединци и стручни тимови из земље и иностранства који испуњавају следеће услове:

·         да аутори, дипломирани инжењери архитектуре, поседују лиценцу одговорног пројектанта Инжењерске Коморе Србије и

·         да стручни тимови који учествују на конкурсу имају најмање једног дипломираног инжењера архитектуреса лиценцомодговорног пројектанта Инжењерске Коморе Србије, који представља тим.

 

Активности конкурса ће бити спроведене у следећим роковима:

 

- питања учесника конкурса                                                   11.03.2014.

- одговори на питања                                                             18.03.2014.

- рок за предају радова                                                          13.05.2014.

- оцењивање радова и избор добитника награда                 03.06.2014.

- објављивање добитника награда од стране жирија           10.06.2014.

 

По објављивању резултата конкурса жири ће обавестити јавност и учеснике о резултатима конкурса и терминима и месту одржавања изложбе и разговора оконкурсним радовима.

 

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 10 радова који одговарају условима  конкурса изабраће се три рада за награде и три за откупе у нето износу:


- прва награда - 2.300.000 рсд
- друга награда - 1.150.000 рсд
- трећа награда  - 805.000 рсд
- три откупа од по - 345.000 рсд


Жири ће доделити прву награду, при чему има право да фонд награда расподели и другачије од наведеног.Сви радови, укључујући првонаграђени, исплатом награда постају власништво расписивача и биће основ за формирање решења плана детаљне регулације.

 

Жири конкурса:

 

др Синиша Мали, дипл.економиста, председник жирија,

Срђан Милановић, дипл.инж.арх., Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП, заменик председника жирија, 

Душан Милановић, дипл.инж.саоб. Урбанистички завод Београда,ЈУП,

проф.др ВладанЂокић, дипл.инж.арх. УниверзитетуБеограду, Архитектонскифакултет,

проф. др Нада Милосављевић, дипл.инж.саоб., УниверзитетуБеограду, Саобраћајни факултет,

мр Душан Николић, дипл.инж.грађ., УниверзитетуБеограду, Грађевински факултет,

мр Милан Вујовић, дипл.инж.арх., Друштво архитеката Београда,

мр Жаклина Глигоријевић, дипл.инж.арх., Друштво архитеката Београда.

 

Конкурсни материјал:

Распис, правила и програм конкурса могу се погледати на интернет страни Урбанистичког завода Београда, www.urbel.com/blok42konkurs, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

Конкурсни материјал и подлоге се преузимају у просторијама Друштва архитеката Београда, Кнеза Милоша 7а, III спрат, 11000 Београд, тел. 011 3230059, 011 3239754, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. , уз уплату у износу од 5.000,00 динара на рачун број: 355-1015085-91, Друштво архитеката Београда са назнаком „Конкурс за Блок 42 ".

 

Преузимањем конкурсне документације заинтересована лица прихватају услове и стичу право учешћа на конкурсу.

 

RASPIS

Konkursni program

VAŽNA INFORMACIJA

PITANJA UČESNIKA I ODGOVORI ŽIRIJA

 

 

 

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina