*
Društvo arhitekata Beograda - Konkurs: Idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje uređenja kompleksa Hercegovačke Gračanice

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Konkurs: Idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje uređenja kompleksa Hercegovačke Gračanice

Srpska pravoslavna eparhija Zahumsko-Hercegovačka i primorskaraspisuje jednostepeni konkurs za idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje uređenja šire zone kompleksa Hercegovačke Gračanice na Crkvini u Trebinju – Republika Srpska.


Potrebno je osmisliti kompleks raznovrsne namene – duhovno, kulturno, turističko, ugostiteljskog karaktera. Cilj konkursa je unapređenje predmetne lokacije. Predmetna lokacija u najvećoj meri je neizgrađen prostor i predstavlja oazu nadomak urbanog jezgra grada Trebinja. Izgradnja crkve Hercegovačke Gračanice oživela je ovaj prostor. Cilj konkursa je bolje fizičko, funkcionalno i oblikovno povezivanje ovog prostora sa urbanim jezgrom Trebinja, uz zadovoljenje prostornih kapaciteta propisanih konkursnim programom. Takođe, cilj je oživljavanje lokacije i uvođenje novih sadržaja, kako duhovnih, tako i kulturnih, turističko‐ugostiteljskih, čemu cilj nije samo unapređenje predmetne lokacije, već podizanje kvaliteta života u gradu Trebinju uopšte. Oblikovno, projektovane celine se mogu podeliti u nekoliko kategorija – građeni objekti, javni prostori trgova, parkovske i zelene površine, saobraćajnice.


Predmetna lokacija se nalazi u zoni šireg centra grada Trebinja, na brdu Crkvina, na istočnom delu grada. Sa platoa brda Crkvine otvorene su vizure ka svim stranama i pravcima razvoja i prostiranja grada. Dominantan položaj Crkvine je očigledan kako iz grada Trebinja tako i sa lokacije. Na lokaciji je 2000. godine izgrađen hram Hercegovačke Gračanice – posvećen Presvetoj Bogorodici, u kome je sahranjen pesnik Jovan Dučić. Osim hrama, koji je stilska i oblikovna kopija manastira Gračanice sa Kosova i Metohije, u sklopu kompleksa se nalazi zvonik, galerija, parohijski dom, amfiteatar, česma, crkvena knjižara i suvenirnica, muzej i letnja bašta i uređene zelene površine. Hram, kao i ceo kompleks se može videti sa svake tačke grada Trebinja.
Rokovi i važni datumi


Rok počinje da teče od 13. oktobra 2014. godine.
Krajnji rok za predaju radova je 16. februar 2015. godine do 15:00 časova, bez obzira na način podnošenja (neposredno ili poštom).


Radovi se podnose na adresu:
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Bulevar kralja Aleksandra 73/2, soba 200
sa naznakom: „Konkursni rad po otvorenom javnom anonimnom jednostepenom idejnom (anketnom) konkursu za izradu idejno arhitektonsko‐urbanističkog rešenja uređenja šire zone kompleksa Hercegovačke Gračanice na Crkvini u Trebinju, Hercegovina – Republika Srpska – NE OTVARATI”
ili na adresu:
Eparhija Zahumsko‐hercegovačka i primorska
Manastir Tvrdoš
89101 Trebinje
Republika Srpska


Troškove predaje i slanja konkursnih radova snosi autor. Konkursni radovi koji stignu po isteku datuma i sata određenih u raspisu neće biti razmatrani, dok se kod radova poslatih poštom rok odnosi na trenutak predaje rada na poštu, što se potvrđuje pečatom pošte.


Učesnici mogu postavljati pitanja Žiriju do 20. novembra 2014. godine. Postavljena pitanja slati na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .
Odgovori Žirija i raspisivača konkursa na postavljena pitanja biće postavljeni na sajtu http://eparhija-zahumskohercegovacka.com/ najkasnije do 05. decembra 2014. godine.
Rok završetka rada Žirija i objavljivanje rezultata konkursa je zaključno sa 17. martom 2015. godine.
Izložba radova sa diskusijom će biti održana u roku od 30 dana od donošenja odluke Žirija.
Nagrade


Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 10 radova koji odgovaraju propozicijama konkursa dodeliće se sledeće nagrade u neto iznosu:
prvi plasman ‐ 9.000 konvertibilnih maraka
drugi plasman ‐ 5.000 konvertibilnih maraka
treći plasman ‐ 3.000 konvertibilnih maraka
dva otkupa ‐ 1.500 konvertibilnih maraka


Žiri
Komisija za selekciju i odabir konkursnih rešenja:
Predsednik žirija:
Episkop Zahumsko‐Hercegovački i primorski Grigorije, Trebinje


Članovi žirija:
redovni profesor Vladan Đokić, Arhitektonski fakultet u Beogradu
redovni profesor Vladimir Mako, Arhitektonski fakultet u Beogradu
vanredni profesor Milan Vujović, Arhitektonski fakultet u Beogradu
arhitekta Peđa Ristić, Beograd
režiser Emir Kusturica, Beograd
arhitekta Vuk Roganović, Trebinje
gradski arhitekta Vladimir Gudelj, Trebinje
ktitor Hercegovačke Gračanice Branko Tupanjac, Čikago
iguman Manastira Tvrdoš jeromonah Sava, Trebinje

http://www.arh.bg.ac.rs/2014/10/23/konkurs-idejno-arhitektonsko-urbanisticko-resenje-uredjenja-kompleksa-hercegovacke-gracanice/

http://eparhija-zahumskohercegovacka.com/?p=14970

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina