Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja obalnog pojasa centra naselja Malinska

Izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja obalnog pojasa centra naselja Malinska

Kategorije: Projektantske usluge, Usluge
Datum zatvaranja: 17.2.2015.
Nadmetanje raspisao: OPĆINA MALINSKA 
Objavljeno u: Novi list, 21.12.2014.

OPĆINA MALINSKA raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DAR)

organizira i provodi arhitektonsko-urbanistički, javni, otvoreni, opći, anonimni, za realizaciju u jednom stupnju,

NATJEČAJ

za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja obalnog pojasa centra naselja Malinska

INVESTITOR IRASPISIVAČ: Općina Malinska-Dubašnica, 51511 Malinska, Ulica Lina Bolmar-

čića 22, OIB 36462926568, kojeg zastupa načelnik, Robert Anton Kraljić.

tel. +385 (0) 51 750 501

fax. +385(0)51 750 510

e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

web http://www.malinska.hr/

ORGANIZATOR I PROVODITELJ: Društvo arhitekata Rijeka (DAR), Ivana Dežmana 2a,

51000 Rijeka, OIB: 02738753386, koje zastupa predsjednik Gordan Resan, dipl.ing.arh tel. +385 (0) 51 585 829 fax. +385 (0) 51 585 829

tel. +385 665 55 67 / Emilijana Obrić - izvršna tajnica e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  webhttp://www.d-a-r.hr/

Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: 1/2015 ARHITEKTONSKE I SRODNE USLUGE - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA CPV:71200000-0

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama: 2014/S 012-0058623

PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Uvjet stručnosti je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt, dipl.ing.arh. ili mag.ing.arch. Ovlašteni arhitekt koji nije hrvatski državljanin može zatražiti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru.

ROKOVI

Početak natječaja je dan slanja poziva na natječaj u Elektronički oglasnik javne nabave RH u Narodnim novinama, odnosno petak, 19. prosinca 2014.

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do petka, 2. siječnja 2015.

Rok za odgovore na postavljena pitanja je ponedjeljak, 12. siječnja 2015.

Rok za predaju natječajnih radova je utorak, 17. veljače 2015. do 16,00 sati u Društvu arhitekata Rijeka (DAR), 51000 Rijeka, Ivana Dežmana 2a, bez obzira na način dostave. Ocjenjivački rad završava s radom (očekivano) do petka, 27. veljače 2015.

Natječajni elaborat pripremljen je digitalno i može se naručiti, uz ostavljanje osobnih podataka (ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona/mobitela), radnim danom od 09.00 do

17.00 sati u Društvu arhitekata Rijeka (DAR), 51000 Rijeka, Ivana Dežmana 2a, tel. +385 (0) 51 585 829, fax. +385 (0) 51 585 829, tel. +385 665 55 67 / Emilijana Obrić - izvršna tajnica; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

NAGRADE

Ako do određenog roka prispije najmanje šest (6) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade i otkupe u bruto iznosu i rasporedu:

nagrada

broj nagrada

*bruto iznos

neto iznos

1 nagrada

1

61.600,00 kn

49.280,00 kn

II nagrada

1

46.200,00 kn

36.960.00 kn

III nagrada

1

30.800.00 kn

24.640.00 kn

IV nagrada

1

15.400.00 kn

12.320.00 kn

* Bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose i PDV ako je autor obveznik PDV-a.

Ukoliko do određenog roka prispije manje od šest'(6) radova odlukom Ocjenjivačkog suda nagradni fond se može odgovarajuće smanjiti ili preraspodijeliti.

OCJENJIVAČKI SUD

1. Robert Anton Kraljić, Općinski načelnik Općine Malinska - Dubašnica; predstavnik raspisivača

2. dr. Milan Radić, Predsjednik mjesnog odbora Malinska; predstavnik raspisivač

3. Nenad Kocijan, dipl.ing.arh.; Ovlašteni arhitekt; predsjednik OS-a

4. Tatjana Rakovac dipl.ing.arh.; Ovlaštena arhitektica

5. Barbara Turčić Gajzler, dipl.ing.arh.; Ovlaštena arhitektica

6. Sanja Šutalo Vukelić, dipl.ing.arh.; Ovlaštena arhitektica

7. dr.sc. Nenad Ravlić, dipl.ing.građ.; Ovlašteni inženjer građevinarstva Zamjenici članova Ocjenivačkog suda:

1. prof. Zdenko Cerović

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica predstavnik raspisivača

2. Nikola Fabijanić, dipl.ing.arh., dipl.ing.arh. Ovlašteni arhitekt Stručni savjetnici:

1. Anđelko Petrinić, Ravnatelj lučke uprave Malinska Tehnička komisija:

1. Biserka Depikolozvane dipl.ing.arh.

2. Iva Justinić dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja:

1. Iva Šulina, dipl.ing.arh.

Natječaj se provodi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13 i 143/13 te odlukom Ustavnog suda NN 13/14), u daljnjem tekstu ZJN, ostalim odredbama ZJN koje se primjenjuju na natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (Narodne novine broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN-om. Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektne dokumentacije - kompletne i/ili u fazama (za potrebe javne nabave radova) sukladno članku 45.st.4.t.2. ZJN. Procijenjena vrijednost nabave temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata, te ne obuhvaća vrijednost ugovora. Ugovor o uslugama za izradu projektne dokumentacije će se sklopiti u skladu s Pravilnikom o standardu usluga arhitekata, na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom/autorima prvonagrađenog rada, pod uvjetima da ima dokazane sposobnosti propisane ZJN-om. Registarski broj natječaja izdan od Hrvatske komore arhitekata je 6-14/MA-UA/NJN JAVNI NARUČITELJ: OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA OCJENJIVAČKI SUD

Malinska, prosinac 2014.

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina