Logo
Odštampajte ovu stranicu

Sećanje na arhitektu i edukatora Stanka Gakovića

Sećanje na arhitektu i edukatora Stanka Gakovića

Amfiteatar Arhitektonskog fakulteta

Četvrtak 25.11.2021. u 14h

asdasd