Logo
Odštampajte ovu stranicu

Boris Podreka - susret i razgovor

Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda

pozivaju Vas da ispratite :

BINA - NOVI PROGRAM


19. maj 2011. godine

Susret i razgovor sa arhitektom Borisom Podrekom - Anamorfoza gradske strukture,

uz prezentaciju vizuelnog materijala u okviru  izložbe Struktura, boja, u

 

Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda

u četvrtak, 19. maja 2011. u 19.30 sati u Galeriji Artget i Likovnoj

galeriji Kulturnog centra Beograda.