*
Društvo arhitekata Beograda - Banjica

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

  • 14914
  • - +
  • 0

Banjica

INVESTITOR: Grаd Beogrаd - Grаdskа uprаvа grаdа Beogrаdа Agencijа zа investicije i stаnovаnje;

NAZIV OBJEKTA: Kombinovаnа dečjа ustаnovа na opštini Banjica

MESTO GRADNJE: Beogrаd

AUTORI: Jelena Miletić i Dejan Miletić.

 

Konkursnim radom predloženo je rešenje za pet kombinovanih dečjih ustanova u Beogradu. Autori predlažu tipsko rešenje sa  varijacijama u zavisnosti od konkretnih uslova svake lokacije.Za sve lokacije projektovani su objekti na sprat, tako da se u prizemlju nalaze grupne sobe za jaslene i predškolske grupe, dok su na spratu smeštene grupne sobe za vrtićke grupe.

Iako je na nekim lokacijama po urbanističkim uslovima bilo moguće graditi prizemne objekte, autori su odlučili da projektuju objekte na sprat kao racionalnije u pogledu troškova izgradnje, a kasnije i održavanja. Izgradnjom objekata na sprat dobija se kompaktniji objekat, povoljniji odnos površine I   zapremine objekta, racionalnije komunikacije, bolja orjentacija svih grupnih soba,  a posebno značajno je to da se dobija  veći procenat zelenih površina za boravak dece na otvorenom. Sve sobe za boravak dece orjentisane su ka jugu (izuzev grupnih soba za predškolce u Kombinovanoj dečjoj ustanovi u naselju Banjica koje su orjentisane ka istoku), dok su ekonomat, pomoćne prostorije i prostorije za upravu  orjentisane ka severu.

Autori su zauzeli stav da jaslene grupe treba da budu u prizemlju kako bi se izbeglo da sasvim mala deca idu stepenicama. Kako je broj jaslenih i vrtićkih grupa isti u većini Kombinovanih dečjih ustanova, vrtićke grupe su smeštene iznad jaslenih. Takođe, zbog manje potrebne površine (obzirom na manji broj dece u grupi), kao i manje dubine grupnih soba za jaslene grupe, njima nije potrebno obezbediti  osvetljenje putem lanterni. Kao najstariji, i budući da im je u periodu nastave potrebna tišina, predškolci su izdvojeni od ostalih grupa. Svaka grupacija soba ima zaseban izlaz u dvorište, kroz garderobu.

Čista spratna visina grupnih soba iznosi 3.6m, a grupne sobe za vrtićku i predškolsku grupu imaju dodatno osvetljenje putem lanterni. U svim objektima obezbeđena je kubatura od 10m3 po detetu u grupnoj sobi.

 

PROSTORNA ORGANIZACIJA

Iz ulaznog hola pristupa se, odvojenim traktovima, grupnim za sobama za sve tri grupe. Poseban prostorni kvalitet predstavlja holski prostor koji se proteže kroz dve spratne visine, i na taj način vizuelno i prostorno objedinjuje obe etaže. Višenamenska sala projektovana je kao sastavni deo holskog prostora, odvojena pregradama koje se po potrebi mogu sklapati kako bi se holski prostor i prostor sale spojili u jednu  celinu.

 Prostorije za zaposlene i  vaspitače, kao i soba za izolaciju i stručnog saradnika su grupisane,  imaju zaseban ulaz, i direktan pristup ulaznom holu. Staklene pregrade omogućavaju vizuelnu kontrolu centralnog hola iz kojeg se pristupa grupnim sobama i spratu.  Na spratu, uz grupne sobe za vrtićku grupu, nalazi se  još jedan  kabinet za vaspitače.

Ekonomske prostorije, kuhinja, perionica i kotlarnica su takođe grupisane u zasebnom bloku, sa zasebnim ulazom.

Dvorišta kod svih Kominovanih dečjih ustanova su ograđena ogradom visine 2m.

Nešto veće izmene u odnosu na tipsko rešenje kod Kombinovane dečje  ustanove u naselju Banjica uslovljene su konfiguracijom terena, koji je znatno pokrenutiji nego na ostalim lokacijama, kao i urbanističkim uslovima iz informacije o lokaciji (visina kote venca objekta). Denivelacijom objekta postignuto je diferenciranje prostora namenjenih boravku dece različitog uzrasta, i omogućen je kontakt sa terenom sa dva nivoa, tako da jaslena grupa koja se nalazi u prizemlju  ima svoj zasebni deo dvorišta, dok predškolska i vrtićka grupa koje se nalaze na spratu koriste deo dvorišta na višoj koti. 

Na  lokaciji Bežanija 1 trenutno stanje je tako da je teren izraženije pokrenut, ali uzevši u obzir kote okolnih saobraćajnica , kao I to da se radi o  naslagama lesa, očekivano je da novoplanirana saobraćajnica neće pratiti postojeći nagib terena, te da će se teren u najvećoj mogućoj meri  izravnati.

 

KONSTRUKCIJA

Konstrukcija objekata je projektovana u sistemu nosećih zidova ojačanih armiranobetonskim serklažima i stubovima. Noseći zidani zidovi su debljine 19cm.  Međuspratne i krovne tavanice su projektovane kao armiranobetonske polumontažne tavanice (LMT/FERT). Na mestima većih raspona tavanice su nadvišene dodavanjem stiropora.

 

MATERIJALI

Zidovi:

Unutrašnji noseći zidovi  su od giter bloka, a pregradni zidovi od pune opeke debljine 12cm, malterisani, gletovani I bojeni  posnom bojom po izboru projektanta. U kuhinji I sanitarnim prostorijama zidovi su obloženi keramičkim pločicama do visine 200cm.

Idejnim rešenjem predviđeni su  fasadni zidovi  od giter bloka, obloženi  fasadnim izolacionim pločama od kamene vune debljine 15cm, što je u skladu sa standardima niskoenergetske gradnje. U daljoj razradi projekta, kada bude rađen elaborat  arhitektonske fizike, moguće je korigovati debljinu izolacionog materijala u cilju postizanja što niže vrednosti koeficijenta prolaska toplote.  Završna obrada fasadnih zidova je malter u boji po izboru projektanta.

Krov:

Ravan krov  je projektovan kao obrnuti krov sa šljunkom, razdvajajućim I filtrirajućim slojem, termoizolacijom (stirodur ploče  debljine 20cm), hidroizolacijom (dva sloja) I slojem za pad.

Podovi:

U grupnim sobama, kabinetima za vaspitače I kancelarijama za upravu predviđena je završna obrada poda od klasičnog hrastovog parketa prve klase, hoblovanog I lakiranog kvalitetnim lakom tri puta.  U holovima, komunikacijama, ekonomskim prostorijama, toaletima I garderobama previđena je završna obrada poda  od neklizajućih keramičkih pločica prve klase.

Prozori:

Predviđena je montaža prozora sa aluminijumskim profilima sa prekinutim toplotnim mostom, staklo 4+16+4  punjeno argonom. Klizne žaluzine na prozorima na grupnim sobama kao zaštita od vetra I sunca.

 

ELEKTROINSTALACIJE

Jaka struja

Predviđeno je osvetljenje u skladu sa propisima za ovu vrstu objekata u pogledu zahteva za jačinom I bojom osvetljenja, kao i  protivpanična rasveta. Za potrebe opštih I tehnoloških potrošača predviđen je dovoljan broj šuko utičnica I izvoda, u skladu sa namenom prostorija.

Za  proizvodnju električne energije koriste se fotonaponske solarne ćelije.

Slaba struja

Od instalacija slabe struje predviđeni su: telefonski sistem,  sistem automatske detekcije I dojava požara, sistem za prijem I distribuciju RTV programa, sistem ozvučenja, protivprovalni alarmni sistem I sistem video nadzora.

 

INSTALACIJE GREJANJA I VENTILACIJE

U objektu je predviđena upotreba nezavisnog sistema grejanja  iz obnovljivih izvora, putem geotermalne toplotne pumpe povezane sa vertikalnim sondama.

Predviđena je veštačka ventilacija sa dvobrzinskim ventilatorima I sa izmenjivačem toplote, sa propisanim brojem izmena na čas.

 

VODOVOD I KANALIZACIJA

Objekti su priključeni na gradsku vodovodnu I kanalizacionu mrežu.

U cilju racionalizacije potrošnje, predviđena je oprema za efikasno korišćenje vode, česme sa oprugom, vodokotlići sa dva režima ispiranja. Topla sanitarna voda se zagreva alternativnim izvorima energije (solarni paneli, geotermalne pumpe).

 

UŠTEDA ENERGIJE  (PASIVNI SITEM)

Objekti su projektovani tako da maksimalno koriste sunčevu svetlost za grejanje I osvetljenje. Osnove objekata nisu razuđene, i svi objekti su projektovani kao spratni. Grupne sobe za decu su orjentisane ka jugu, sa velikim staklenim površinama, dok su sporedne prostorije sa malim otvorima orjentisane ka severu. Lanterne na grupnim sobama omogućavaju dodatno osvetljenje I provetravanje.   Za zaštitu od sunca I vetra predviđene su žaluzine od aluminijumskih profila plastificirane u boji po izboru projektanta. Radi sprečavanja pojave hladnih mostova predlaže se upotreba nosivih elemenata sa toplotnom izolacijom.  Predviđena je upotreba izolacionIh materijala I zastakljivanje staklom sa  odgovarajućim koeficijentima  prolaza toplote.

 

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina