Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Rezultati prvog stepena otvorenog idejnog dvostepenog neanonimnog konkursa za projekat predstavljanja Republike Srbije na 16. Bijenalu arhitekture u Veneciji 2018.

U konkurenciji od 46 predatih konkursnih radova ( šifrirani radnim šiframa od 01 – 46) , za projekat predstavljanja Republike Srbije na 16. Bijenalu arhitekture u Veneciji, žiri konkursa/ članovi Stručnog saveta su izabrali šestradova iz prvog stepena konkursa koji će biti pozvani u drugi stepen konkursa.

Radovi koji su pozvani u drugi stepen konkursa (poređani redosledom po radnim šiframa) :

-          Radna šifra 08 – predstavnik tima Igor Simić

-          Radna šifra 13 – predstavnik tima Aleksandar Pavlović

-          Radna šifra 17 – predstavnik tima Aleksandar Bobić

-          Radna šifra 23 – predstavnik tima Borjan Brankov

-          Radna šifra 35 - predstavnik tima Branko Stanojević

-          Radna šifra 45 - predstavnik tima Dušan Stojanović

U Beogradu, 07.12.2017.                                                                                 Žiri konkursa/ Stručni savet:

mr Ljiljana Miletić Abramović, d.i.u.- predsednik Saveta

v. prof. Aleksandru Vuja, d.i.a.- potpredsednik Saveta

Slobodan Jović,d.i.a.

Predrag Milutinović,d.i.a.

Natalija Ristanović, d.i.a.

dr Maja Ćirić, d.i.u.

v. prof. Vesna Cagić Milošević, d.i.a.

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina