*
Društvo arhitekata Beograda - UDRUŽENJE ARHITEKATA SRBIJE raspisuje konkurs za dodelu GODIŠNJIH NAGRADA ZA ARHITEKTURU za 2018.godinu

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

UDRUŽENJE ARHITEKATA SRBIJE raspisuje konkurs za dodelu GODIŠNJIH NAGRADA ZA ARHITEKTURU za 2018.godinu

Nagrada Udruženja arhitekata Srbije se dodeljuje za:

A. Najuspešnije arhitektonsko delo iz svih oblasti arhitekture autorima pojedincima ili autorskim timovima, realizovano u protekloj godinizaključno sa 31.12.2018.godine za Godišnju nagradu„Aleksej Brkić“.

B. Izvedeno delo naših arhitekata koje je realizovano u inostranstvu u   konkurenciji za povelju Udruženja arhitekata Srbije , u protekloj godini, zaključno sa 31.12.2018.

C. Nagrada za najuspeliji studentski projekat arhitekture studentima arhitekture, nastao u toku nastavnog procesa u protekloj 2018. godini.

Žiri za dodelu nagrada :

Predsednik:

-          Prof.Vladimir Lojanica,arhitekta, Beograd, Srbija

članovi žirija:

-          Vanr.prof. dr MilanTanić, arhitekta,Niš, Srbija

-          Andrej Strehovec, arhitekta,Ljubljana, Slovenija

-          doc. dr Maja Milić Aleksić, arhitekta, Banja Luka, RS, BiH

-          Siniša Tatalović, arhitekta,Beograd, Srbija

Predlagač je dužan da Žiriju u pisanoj formi podnese:

-          prijavu kandidata sa informacijom o objektu kojim se kandidat kandiduje za nagradu; a naročito, dokaz o članstvu područnog Društva arhitekata, grafičke priloge (situaciju osnove i preseke) koji će omogućiti odgovarajući uvid u sadržaj i rešenje, kratko tekstualno objašnjenje i fotografije objekta iz kojih se može sagledati ukupan gabarit – obavezna predaja i na cd-u;

-          izjavu da je objekat završen u godini za koju konkuriše;

-          predlagač može podneti za predloženo delo i već ranije objavljene ocene, mišljenja, kritike i drugi raspoloživi materijal (ukoliko postoje) koji prezentuje, tumači i osvetljava kandidatov doprinos i podkrepljuje razlog za kandidaturu;

-          za predloženi studentski projekat, predlagač je dužan da Žiriju u pisanoj formi podnese:

prijavu kandidata sa informacijom o projektu kojim se kandidat kandiduje za nagradu, grafičke priloge projekta koji će omogućiti uvid u sadržaj i rešenje, tekstualni opis projekta, preporuku predmetnog nastavnika kao i drugi raspoloživi materijal o studentskom projektu– obavezna predaja i na cd-u.

Konkurs za nagradu se raspisuje 05.07.2019., a rok za podnošenje predloga sa kompletnom dokumentacijom je do 30.09.2019.godine do 15,00 časova.

Predlozi se dostavljaju na adresu Udruženja arhitekata Srbijei Društva arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7a/III, soba 32, radnim danima od 09,00 do 16,00 časova, kontakti UAS/DAB:

011/3230-059, 3239-754, sas-dab@eunet.rs.

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina