*
Društvo arhitekata Beograda - Ансамбл народних игара и песама Србије КОЛО у сарадњи са Друштвом архитеката Београда расписује јавни отворени анонимни једностепени архитектонски конкурс за идејно решење нове зграде Ансамбла народних игара и песама Србије Коло

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Ансамбл народних игара и песама Србије КОЛО у сарадњи са Друштвом архитеката Београда расписује јавни отворени анонимни једностепени архитектонски конкурс за идејно решење нове зграде Ансамбла народних игара и песама Србије Коло

§  Почетак   конкурсног   рока / датум оглашавања  - 20.08.2019.

§  Рок за постављање питања је до - 09.09.2019

§  Рок за предају радова  конкурса  је - 22.10.2019.

Обухват конкурса сулокација старе Ђумрукане у Карађорђевој улици број 13 на којој је планирана изградња нове зграде Ансамбла КОЛО (Зона 1) и Кaрaђорђева број 15-15а, као предмет анкетне просторно-програмске провере капацитета локације намењене објекту са садржајима културе (Зона 2).

Повод за расписивање конкурса је потреба да се за установу културе - Ансамбл народних игара и песама Србије КОЛО, чији се рад одвија у „привременим“ просторима и условима од њеног настанка, обезбеди  наменски простор који треба да задовољи како актуелне, тако и потребе будућег развоја ове институције, а чиме ће се формирати и први специјализовани сценски простор намењен уметничкој игри  у Србији.

Program i raspis konkursa   20.08.2019.pdf

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - ZIP


Pitanja učesnika i odgovori Žirija
javnog otvorenog jednostepenog anonimnog arhitektonskog konkursa
za idejno rešenje nove zgrade Ansambla narodnih igara i pesama Srbije KOLO - 16.09.2019.

Pitanja učesnika i odgovori Žirija - 16.09.2019..pdf

 

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina