*
Društvo arhitekata Beograda - ODLUKA O DODELI NAGRADA U POSTUPKU KONKURSA ZA DIZAJNZA NABAVKU USLUGE - IZRADA IDEJNOG REŠENJA ZA IZGRADNJUNOVE ZGRADE NARODNOG MUZEJA U NIŠU

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

ODLUKA O DODELI NAGRADA U POSTUPKU KONKURSA ZA DIZAJNZA NABAVKU USLUGE - IZRADA IDEJNOG REŠENJA ZA IZGRADNJUNOVE ZGRADE NARODNOG MUZEJA U NIŠU

Grad Niš - Gradska uprava grada Niša

Sekretarijat za investicije

Redni broj javne nabavke: 404-2/56U-2019-28

donosi

ODLUKU

O DODELI NAGRADA U POSTUPKU KONKURSA ZA DIZAJN ZA NABAVKU USLUGE - IZRADA IDEJNOG REŠENJA ZA IZGRADNJU NOVE ZGRADE NARODNOG MUZEJA U NIŠU

Po sprovedenom postupku javne nabavke - konkursa za dizajn, primenjujući pravila otvorenog postupka, za nabavku usluge - izrada idejnog rešenja za izgradnju nove zgrade Narodnog muzeja u Nišu, a na osnovu odluke žirija, dodeljuju se sledeće nagrade:

1.nagrada: konkursni rad 33333 (radna šifra 08)

Autori:                  Dejan Miletić, dia, Beograd

Milan Vujović, dia, Beograd

Saradnik:            Luka Vujović, student arh., Beograd

2.nagrada: konkursni rad 60419 (radna šifra 20)

Autori:                  Katarina Medar, Niš

Saradnik:             Ljiljana Petričević, Niš

Milan Brzaković, Niš

Miodrag Medar, Niš

 

3.nagrada: konkursni rad 22623 (radna šifra 04)

Autori:                  Mladen Milić, Niš

Saradnik:             Dragana Lazić, Niš

                             Aleksandra Nikolić, Niš

Otkup: konkursni rad 22619 (radna šifra 21)

Autori:                  Dušan Lilić, master inž.arh. Niš

Otkup: konkursni rad 13579 (radna šifra 07):

Autori:               MIT-ARH, doo Beograd, 
              Branislav Mitrović, arh.,Beograd,

                              Đorđe Alfirević, arh., Beograd,

                              Jelena Kuzmanović, Beograd

Projektant:          Dušan Međedović, b.arch., Požega,
Autor:                   Uroš Majstorović, b.arch., Beograd, Stefan Lakić, b.arch., Beograd

Priznanje: konkursni rad 13427 (radna šifra 13)

Autori:                  Prof. Ivan Rašković, dia, Beograd

Doc. Miloš Komlenić, dia

Dr.Vesna Mila Čolić-Damjanović, dia

Saradnik:             Maša Žujović, Beograd

                             Đorđe Đurica

                             Jovan Matović, Gornji Milanovac

                             Milovan Jekić

                             Aleksandar Majstorović

Konsultanti:      Olivera Jovanović, dia - energetska efikasnost

                          Milica Komlenić- Vukić, dizajner- sistem osvetljenja


 

PRVA NAGRADA 33333.rar

DRUGA NAGRADA 60419.rar

TREĆA NAGRADA 22623.rar

PRIZNANJE 13427.rar

OTKUP 13579.rar

OTKUP 22619.rar

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina