*
Društvo arhitekata Beograda - Конкурс за спомен обележје Диани Будисављевић у Београду

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Конкурс за спомен обележје Диани Будисављевић у Београду

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕСНИКЕ НА КОНКУРСУ

Неопходно је да сваки учесник који предаје конкурсни рад поднесе понуду на Порталу јавних набавки у отвореном поступку „Израда вајарско - архитектонског идејног решења изгледа јавног спомен обележја Диани Будисављевић у Београду“ који је објављен на Порталу јавних набавки.

Уколико не поднесете понуду путем Портала јавних набавки конкурсни рад неће бити разматран! Конкурс се расписује као јавна набавка конкурс за дизајн и објављен је на порталу јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/35017

Део понуде – конкурсни рад(графички и текстуални прилози, коверат „Аутор“ и коверат „Подаци о аутору“) који се не достављају електронским путем (путем Портала) достављају се путем поште или лично на адресу: Удружења архитеката Србије, Кнеза Милоша 7а/3 спрат, Београд, како је наведено на 5. страни Упутства понуђачима како да сачине понуду који се налази на Порталу јавних набавки.

Сва питања и додатне информације – осим на адресу (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ) , неопходно је постављатии путем Портала јавних набавки. Приликом објављивања одговора задржава се анонимност пошиљаоца питања.

Линкове ка упутствима како се регистровати, поставити питање и поднети понуду путем Портала дајемо у наставку обавештења

Упутства за кориснике Портала јавних набавки:

https://gizsr.visualstudio.com/Uputstva/_wiki/wikis/Uputstva/3779/Uputstva

Како се привредни субјект региструје на Портал јавни набавки:

https://gizsr.visualstudio.com/Uputstva/_wiki/wikis/Uputstva/3869/Kako-se-privredni-subjekt-registruje-na-Portal-javnih-nabavki

Питања / Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са документацијом о набавци:

https://gizsr.visualstudio.com/Uputstva/_wiki/wikis/Uputstva/3822/Zahtev-za-dodatnim-informacijama-ili-poja%C5%A1njenjima-u-vezi-sa-dokumentacijom-o-nabavci

Припрема и подношење понуде у отвореном поступку:

https://gizsr.visualstudio.com/Uputstva/_wiki/wikis/Uputstva/3859/Priprema-i-podno%C5%A1enje-ponude-u-otvorenom-postupku

 


 

 

ГРАД БЕОГРАД – СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА

у сарадњи са Удружењем архитеката Србије

расписују  отворени, пројектни, једностепени, анонимни вајарско-архитектонски конкурс за идејно решење изгледа јавног спомен обележја Диани Будисављевић у Београду

Конкурс се расписује као јавна набавка конкурс за дизајн и објављен је на порталу јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/35017

Молимо све учеснике на конкурсу да се придржавају правилима koje су објављене  у ЈН – конкурс за дизајн.  

Почетак   конкурсног   рока / датум оглашавања 18.06.2021.

Рок за постављање питања је до 19.07.2021.

 

Питања се могу постављати на адресу Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Рок за одговоре на питања 29.07.2021.                                                                                            

Рок за предају радова је 21.09.2021.

САСТАВ ЖИРИЈА :

Председник жирија:

Проф. др Леон Коjен, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду у пензији

Чланови жирија:

1. Милинко Чекић, почасни председник Удружења логораша „Јасеновац“

2. мр Весна Тахов, дипл.инж.геол., директорка Урбанистичког завода Београда

3. Оливера Вучковић, дипл.историчар, директорка Завода за заштиту споменика културе града Београда

4.  др Снежана Веснић, архитекта,  представник Удружења архитеката Србије  

5.  Оливера Милетовић, новинар

6.  др Јелена Вукоичић, доктор политичких наука  

НЕТО НАГРАДНИ ФОНД :

Прва награда......1.000.000,00  динара

Друга награда........500.000,00  динара

Трећа награда........250.000,00  динара

 

Програм-конкурса-за-споменик-Диана-Будисављевић.pdf

DIANA BUDISAVLJEVIC KONKURSNI MATERIJAL.rar

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina