Logo
Odštampajte ovu stranicu

Konkurs “Slavija-Manjež”

MAISON ROYAL“ doo Beograd

u saradnji sa Društvom arhitekata Beograda

raspisuju otvoreni, anketni, jednostepeni, međunarodni, anonimni,

urbanističko-arhitektonski konkurs za deo bloka između ulica:

Kralja Milana, Svetozara Markovića, Nemanjine i Kralja Milutina u Beogradu

Sve potrebne informacije možete naći na sledećem linku : https://slavija-manjez.konkurs.rs


 

„MAISON ROYAL“ doo Beograd

in cooperation with the Association of Belgrade Architects

are announcing an open, survey, single-level, international, anonymous,

urban-architectural competition for the part of the block between the streets:

Kralja Milana, Svetozara Markovica, Nemanjina and Kralja Milutina in Belgrade, Serbia

You can find all the necessary information at the following link: https://slavija-manjez.konkurs.rs