*
Društvo arhitekata Beograda - Резултати позивног конкурса за решења нове зграде Електротехничког факултета у Београду

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Резултати позивног конкурса за решења нове зграде Електротехничког факултета у Београду

Резултати позивног конкурса за израду урбанистичко-архитектонског решења нове зграде Електротехничког факултета са заједничким садржајима техничких факултета у Београду

 

Конкурс је расписан у оквиру пројекта техничке помоћи Министарству просвете, науке и технолошког развоја која се финансира од стране из средстава Европске уније, из Инвестиционог оквира за инфраструктурнe пројекте за западни Балкан, кроз пројекат: „WB24-SRB-SOC-01: Serbia New Campus for the Electrical Engineering and Technical Faculties in Belgrade: Concept Design, Urban Design, Preliminary Design, ESIA and Feasibility Study”. Пројекат техничке помоћи спроводи консултантски конзорцијум IPF7 којег предводи Hill International.

 

IPF7 је организовао и спровео позивни и јавни конкурс за израду урбанистичко-архитектонског решења нове зграде Електротехничког факултета са заједничким садржајима техничких факултета у Београду. Конкурс је трајао од 07.12.2021. до 31.03.2022, и примљено је свих осам радова.

 

Жири је радио у саставу: Зорица Савичић, архитекта, председник жирија; Бранислав Реџић, архитекта, члан жирија; Игор Грозданић, архитекта, БиХ, члан жирија; проф. др Дејан Гвоздић, декан ЕТФ, члан жирија; др Дарко Ђукић, руководилац пројекта, Канцеларија за јавна улагања, члан жирија.

 

Саветници у припреми конкурса и раду жирија су били: Емил Димитров, архитекта, Урбанистички завод, Београд. др Марина Павловић, архитекта и Јасна Цветић, архитекта, Завод за заштиту споменика културе града Београда, Савет зелене градње Србије, Видан Данковић, Савез за приступачност Србије и Зоран Стојановић, Е-сфера.

 

Жири је донео једногласну одлуку да се доделе прва и три друге награде.

 

Прва награда: пројектни биро 4 MIND доо, Београд

Ауторски тим : Иља Микитишин, Лазар Кузманов, Игор Микитишин и Нeмaњa Дaчић.

Maкeтa: MOДEЛAРTAРХИTEКTИ Нoви Сaд

 

MEП Кoнсултaнти: CONVENTUSCONSULTANTSDOO Бeoгрaд

etf-01

etf-02

etf-03

etf-04

 

Друга награда: пројектни биро Дејан Миљковић ПР, Београд

Аутори: Дејан Миљковић, Петар Саздановић, Вида Недељковић, Лука Рајшић и Јелена Милинковић.

Сарадници и консултанти: Дејан Васовић, Бобан Тошић и Александар Матић


etf-05

etf-06

etf-07

etf-08

etf-09

 

Друга награда: пројектни биро Zabriskie доо, Београд

Аутори: Mилкa Гњaтo, Ивaн Зулиaни, Никoлa Mилaнoвић-Уред студио, Нeмaњa Чурћић, Милoш Стaнкoвић, Ивaн Шуић, Фeдoр Jурић, Mилeнa Кaтић, Ивицa Maркoвић, Урбанистички центар доо: Aнђeлкa Mилoрaдoвић и Mилaнa Вaндић.

Сарадници: Михајло Нeимaрeвић, Урoш Дрaгoвић, Сoфиja Aлoрић, Огњeн Грaoвaц,

Консултанти: CLT системи дрвене конструкције ACETRA Душaн Mилутинoвић, Jaнкo Maксимoвић, Алeксaндaр Tрajкoвић, Ивaн Кaлц, др Нaтaшa Ћукoвић Игњaтoвић, Дaниjeлa Mишкoвић и Maja Ђoрђeвић.


etf-10

etf-11

etf-12

etf-13

etf-14

 

Друга награда: Пројектни биро Текинг доо, Ниш

аутори: Вojислaв Никoлић, Нeмaњa Рaнђeлoвић, Слaвишa Кoндић, Mилaн Taнић, Кaтaринa Meдaр, Стeфaн Грчaк, Mиркo Стaнимирoвић, Maриja Никoлић, Maриja Maринкoвић, Вукaшин Вaсић, Урoш Aнтoниjeвић, Mихajлo Пeтрoвић, Ивaн Кoстић, Mиљaнa Игњaтoвић и Нeвeнa Пaвлoвић


etf-15

etf-16

etf-17

etf-18

etf-19

Обештећење: Пројектни биро 1х2 Зоран Абадић ПР, Београд

Аутори: мр Зoрaн Aбaдић, др Jeлeнa Бoгoсaвљeвић.

Прojeктaнти сaрaдници: др Aлeксaндрa Ђукић, др Jeфтo Teрзoвић, Душaн Пaчић, Дрaгaн Вукojeвић, Стojaнкa Пejичић, Прeдрaг Toмић, Зoрaнa Joвaнoвић, Maркo Teoдoрчeвић.

Сaрaдници: Teoдoр Joвaнoвић, XZZI студиo

 

etf-20

etf-21

etf-22

etf-23

etf-24

 

Обештећење: Пројектни биро ДВА Студио доо, Београд

Аутори: Aлeксaндру Вуja, Mилaн Ђурић, Дejaн Mилeтић (AРХИTEКTИM), Жaклинa Глигoриjeвић (КOНTУРA), Mилeнa Димитрић, Ивa Њуњић, Aњa Дрaшкoвић, Прeдрaг Живкoвић, Tихoмир Дичић и Слaђaнa Mиливojeвић

 

etf-25

 

etf-26

 

etf-27

etf-28

 

etf-29

 

 

Обештећење: Пројектни биро Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд

Ауторски тим: проф. Милан Вујовић, др Тања Његић, Борјан Бранков, Лука Вујовић, Никола Шавикин и Никола Поповић.

Сарадник: др Тијана Црнчевић

Консултант: др Божидар Манић

 

etf-30

 

etf-31

 

etf-32

 

etf-33

 

etf-34

 

 

Обештећење: Пројектни биро Мapa Architects дoo, Београд

Аутор: Предраг Милутиновић

 

etf-35

 

etf-36

 

etf-37

 

etf-38

 

etf-39

 

 

ETF Izvestaj o rezultatima konkursa.pdf

 

Конкурс је расписан у оквиру пројекта техничке помоћи Министарству просвете, науке и технолошког развоја која се финансира од стране из средстава Европске уније, из Инвестиционог оквира за инфраструктурнe пројекте за западни Балкан (Western Balkans Investment Framework), кроз пројекат: „WB24-SRB-SOC-01: Serbia New Campus for the Electrical Engineering and Technical Faculties in Belgrade:  Concept Design, Urban Design, Preliminary Design, ESIA and Feasibility Study”. Пројекат техничке помоћи спроводи консултантски конзорцијум IPF7 којег предводи Hill International.

WBIF logo

 

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina