*
Društvo arhitekata Beograda - Bratislava: prestonica masovne stambene izgradnje

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Bratislava: prestonica masovne stambene izgradnje

Beogradska internacionalna nedelja arhitekture BINA2015, Grupa Arhitekata i Docomomo Srbija

Vas pozivaju na predavanje

Bratislava: Capital of Mass Housing/

 
Prof. dr Henrieta Moravčikova, inž. arh.
Slovačka akademija nauka/Docomomo Slovačka

Sala Saveza inženjera i tehničara Srbije
(Društvo arhitekata Beograda)
Kneza Miloša 7a, III sprat
Beograd

10. Jun 2015. u 18:00 č

Predavanje je deo pratećeg programa izložbe i projekta
Lifting the Curtain. Central European Architectural Networks/
Podižući zavesu. Centralnoevropske arhitektonske mreže.

12. Maj - 12. Jun 2015, Muzej istorije Jugoslavije

Organizatori:
Fondacija za poljsku modernu umetnost/Polish Modern Art Foundation, Varšava
Muzej istorije Jugoslavije
Beogradska internacionalna nedelja arhitekture BINA2015
Grupa Arhitekata
Docomomo Srbija

TRACE – Centralnoevropski arhitektonski istraživački Think-Tank
ÖGFA – Austrijsko društvo za arhitekturu, Beč
CCEA – Centar za centralnoevropsku arhitekturu, Prag
KEK – Centar za mađarsku savremenu arhitekturu, Budimpešta
Platforma 9,81 – Institut za arhitektonska istraživanja, Zagreb/Split

Pokrovitelji:
Ministarstvo kulture i nacionalnog nasleđa Republike Poljske
Sufinansirano iz fonda Ministra kulture i nacionalnog nasleđa Republike Poljske
Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Partneri:
White&Case
Raf-Max
Ambasada Republike Poljske

Bratislava: Prestonica masovne stambene izgradnje

Glavni grad Republike Slovačke, grad Bratislava, je od samog početka imao izuzetno mesto u kontekstu stambene izgradnje u Slovačkoj: u Bratislavi su realizovani prvi projekti modernog socijalnog stanovanja, izgrađen je najveći brojstanova u okviru jednog projekta i testiran je najveći broj različitih koncepcija urbanističkih planova stambenih naselja.


Kroz predavanje će biti predstavljena istorija i razvoj tih stambenih naselja, date analize pojedinačnih urbanističkih planova, i biće skrenuta pažnja na specifičnosti i međusobne veze u izgradnji ovih naselja. Pored toga, predavanje obuhvata i odnos društva prema ovim projektima, kao i stručnu i javnu evaluaciju od samog početka razvoja projekata, od 1930. do danas.

Prof. drHenrietaMoravčikova(Henrieta Moravčíková)radi kao viši naučnisaradnik  i šef Odeljenja za arhitekturu na Institutu zagrađevinarstvoi arhitekturupriSlovačkojakademijinauka u Bratislavi. Od 2014. godine  jeprofesor na Arhitektonskom fakultetu Slovačkogtehničkoguniverzitetau Bratislavi. Bavi seistraživanjem i kritikomarhitekture 20. i 21. veka. Urednik i član redakcije naučnogčasopisa Architektura & Urbanizmus. Od 1997. do 2009. godinebilajeglavniiodgovorniurednikčasopisa ARCH o arhitekturii kulturi. Predsedavajućaradne grupe DokomomoSlovačka. Objavilajenekolikomonografija, desetinestudija i kritikao arhitekturi 20. veka i pripremilanekoliko izložbi oarhitekturi. Ukoautorstvusa MatušomDulompriredilakultnumonografiju Slovačkaarhitektura 20. veka arhitekture(Slovart, 2002) i priredilamonografiju Arhitektura u Slovačkoj: konciznaistorija (Slovart, 2005). Višeputa bila je nagrađivananagradom SlovačkogknjiževnogfondainagradomMartin Kusiza teorijski rad u arhitekturi.

 

 

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina