*
Društvo arhitekata Beograda - ОД КОНКУРСА ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ - АРХИТЕКТА ВЛАДИМИР ЛОЈАНИЦА

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

ОД КОНКУРСА ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ - АРХИТЕКТА ВЛАДИМИР ЛОЈАНИЦА

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАДА
Галерија Артгет, Трг републике 5/I

Четвртак, 24. март у 19:00

Циклус предавања АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ

ОД КОНКУРСА ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ - АРХИТЕКТА ВЛАДИМИР ЛОЈАНИЦА
 

Владимир Лојаница је дипломирао 1995, са највишом оценом и високим просеком, а данас је редовни професор на Архитектонском факултету у Београду.

За двадесетак година активне професионалне праксе урадио је у разним ауторским поставама тридесетак награђених архитектонско-урбанистичких конкурса и реализовао петанестак објеката - од стамбених до пословних, од реконструкције амбасаде Француске у Београду до хотелско - пословног комплекса у Рајићевој улици у Београду у изградњи.

Предпостављало се да ће његов првонаграђени пројекат за архитектонско-урбанистичко решење реконструкције Народног музеја ићи у реализацију, али није.
Шта се све догоди од тренутка кад се сазнају резултати конкурса до евентуалне реализације, кад од идејног до главног пројекта прођу године, кад треба ускладити технологију, функцију, нове потребе... Како преговарати са великим инвеститорима, и јесу ли они захтевнији од малих, како преболети одбачене пројекте у које је уложен огроман рад. Има ли у свему томе задовољства. О томе са архитектом Владимиром Лојаницом у Архитектури и контексту.

Учесници: Снежана Ристић, модератор и аутор

Владимир Лојаница (1969), дипломирао је и магистрирао  на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, на коме је сада редовни професор и шеф Департмана за архитектуру. Године 2004. основао је самосталну архитектонску праксу, архитектонски студио “proAspekt”. Редовно и успешно учествује на јавним националним и међународним архитектонским конкурсима на којима је освојио бројне награде. Члан различитих националних струковних удружења и саветодавних тела. Аутор серије пројеката и реализованих објеката у земљи и иностранству.
Учествовао на међународним професионалним конгресима и изложбама укључујући и два пута излагање у оквиру националне селекције на Архитектонском бијеналу у Венецији. Објавио радове и текстове у монографијама и професионалним публикацијама. Неколико пута награђиван различитим националним професионалним признањима.

Добитник је награде Савеза архитеката за најуспешнији изведени објекат за хотел Holliday Inn и Expocentar у Београду као и награде 37. Салона архитектуре за реализовано дело Винарија
„Acumincum“, Стари Сланкамен.

 Нaпоменa: Предaвaње је вредновaно сa 5 бодовa зa пријaвљене учеснике, односно 10 бодовa зa предaвaче који су члaнови Коморе и увршћено у Прогрaм обуке континуирaног (пермaнентног) професионaлног усaвршaвaњa члaновa Инжењерске коморе Србије из облaсти Нaционaлног прогрaмa зa 2015.годину.  

Суоргaнизaтор: Инжењерскa коморa Србије
Пријaтељ серијaлa: New Cycle

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina