*
Društvo arhitekata Beograda - Arhitektura u kontekstu 2 - Studio AGM

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Arhitektura u kontekstu 2 - Studio AGM

Četvrtak, 14. april 2016. Godine
početak: 19:00  časova,Kulturni centar Beograda, Galerija Artget, Trg republike 5/I

TEMATIZACIJA KAO METOD PROJEKTOVANJA U KONTEKSTU
Projektni studio AGM – Borislav Petrović, Ivan Rašković i Nada Stanić  

Tokom perioda dugog više od dve decenije, projektni Studio AGM razvija plodonosni i mnogostruko nagrađivani arhitektonski opus. Delujući kroz različita polja arhitektonske prakse i teorije, autori istražuju uticaj arhitekture u svom neposrednom graditeljskom kontekstu, ali i uticajnost arhitektonskog diskursa u širem kulturloškom, društvenom kontekstu. Njihova stvaralačka praksa, teorijska razmatranja kroz tekst, učešće na sceni arhitektonsko-urbanističkih konkursa, kao i rad na Beogradskom univerzitetu ili u okviru drugih institucija od javnog i stručnog značaja, nezaobilazne su oblasti predstojećeg razgovora.

Kao ishodište uporednog razmatranja mogućnosti kritičkog stava autora i promenljivosti konteksta u kom deluju, izdvajamo tematizaciju kao metod projektovanja. Od uslova projektnog zadatka, preko promišjanja kulturološkog i istorijskog miljea i tehničko-tehnoloških dostignuća do neposrednog odnosa sa klijentom i investitorom, autori pronalaze naročite, jedinstvene motive kao inspiraciju "unikatnog" arhitektonskog odgovora. Kako neponovljivost pristupa svakom pojedinačnom projektu može postati reinterpretacija "autorskog rukopisa" čućemo kroz razgovor sa autorima projektnog biroa AGM.

  

Studio AGM osnovan je 1992. godine i čini ga grupa renomiranih arhitekata, na čelu sa prof Borislavom Petrovićem, prof. Ivanom Raškovićem i Nadom Stanić. Pored niza konkursa i realizovanih objekata, arhitekti okupljeni u ovom studiju  priznati su predstavnici akadamske zajednice i učesnici brojnih aktivnosti vezanih za status i promociju arhitektonske struke.

 Autor i moderator razgovora je  Dalia Dukanac, asistent na Departmanu za arhitekturu Arhitektonskog fakultetu u Beogradu.

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina