*
Društvo arhitekata Beograda - Ciklus predavanja ARHITEKTURA U KONTEKSTU #3 | Predstavljanje studija NEO ARHITEKTI | ponedeljak, 26. juni u 19h

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Ciklus predavanja ARHITEKTURA U KONTEKSTU #3 | Predstavljanje studija NEO ARHITEKTI | ponedeljak, 26. juni u 19h

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАДА
Галерија Артгет, Трг републике 5/I

понедељак, 26. јуни у 19:00

Циклус предавања АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ #3

ПИТАЊЕ МОДЕРНОГ
Представљање архитектонског студија Нео архитекти
Снежана Веснић, Татјана Стратимировић и Владимир Миленковић
Разговор води: Бранко Белаћевић

Нео архитекти су студио који су основали пре скоро двадесет година троје архитеката врло широког поља интересовања и знања.  Радозналог духа, овај интердисциплинарни тим који је повезао архитектуру, дизајн и музику  бави се пре свега истраживањем феномена модерности у  пракси свакодневног живота. Иза њих су бројни конкурси, реализовани објекти, али и дугогодишње педагошко искуство.

Нео архитекти су основали Татјана Стратимировић, Снежана Веснић и Владимир Миленковић 2000. године, као језгро ауторске групе профилисане да одговори на дисперзну разноликост савремене архитектонске праксе: архитектонско и урбанистичко пројектовање, пројектовање намештаја и ентеријера, графички дизајн, све зачињено архитектонском теоријом. Пре свега, Нео архитекти се баве истраживањем феномена модерности у пракси свакодневног живота.

Награде: Награда листа Новости за архитектуру и награда Инжењерске коморе Србије за изузетно достигнуће на почетку каријере (2008) за пословну зграду ‘Текстил’, признање за ентеријер Салона архитектуре у Београду (2010) за ‘Double – Textil showroom’, признање за конкурсни рад Салона архитектуре у Београду (2006) ‘Мнајар Ким – Малта, Парк археолошког наслеђа’.

Конкурси: награђени на више од 10 националних и 2 међународна такмичења.
У току је пројекат меморијалног комплекса ‘РТС 16’ који ће сведочити о страдању радника РТС-а у НАТО бомбардовању 1999. године у Абердаревој 1, Београд – након што је пројекат изабран на јавном анонимном конкурсу 2013.

Током протеклих 17 година Нео архитекти су сарађивали са бројним младим архитектима, који сада имају своје успешне каријере: Д. Маринчић, С. Марловић, М. Братуша, С. и О. Стаматовић, М. Миросавић, Н. Лужанин, В. Топличић, Б. Белаћевић, Б. Шево, Ж. Петковић, Н. Стевановић, М. Страјнић, Д. Тодоровић, Н. Митровић, М. Поповић, М. Петровић, Б. Брдар, С. Васић, И. Сјеверац, Н. Ђукановић, В. Јовановић и С. Даниловић.

Снежана Веснић (1974) архитекта, Архитектонски факултет у Београду, Факултет примењених уметности у Београду. Студент докторских студија Архитектонског факултета у Београду. Поље интересовања архитектура и филозофија. Радила као пројект менаџер и стратешки консултант за више инвестиционих компанија у Београду.

др Татјана Стратимировић (1969) архитекта, Архитектонски факултет у Београду. Магистрирала и докторирала на феноменологији модерности, књига: ‘Непрекинути простор / модерна кућа’ у издању Задужбине Андрејевић (2009). Докторска дисертација: ‘Између медија и инструмента: феноменологија архитектонског модела’ (2015).

др Владимир Миленковић (1969) архитекта, Архитектонски факултет у Београду, Факултет музичких уметности у Београду. Магистрирао на проблему односа функције и форме, књига: ‘Архитектонска форма и мулти-функција’ у издању Задужбине Андрејевић. Докторирао на методологији архитектонског пројекта, књига: ‘Форма прати тему – петоделни методолошки есеј’ у издању Архитектонског факултета у Београду и МПУ (2015).

www.neoarhitekti.net

Нaпоменa: Предaвaње је вредновaно сa 5 бодовa зa пријaвљене учеснике, односно 10 бодовa зa предaвaче који су члaнови Коморе и увршћено у Прогрaм обуке континуирaног (пермaнентног) професионaлног усaвршaвaњa члaновa Инжењерске коморе Србије из облaсти Нaционaлног прогрaмa зa 2017. годину.  
 
Суоргaнизaтор: Инжењерскa коморa Србије

21 25-26

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina