*
Društvo arhitekata Beograda - Permasteelisa group

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Permasteelisa group

PERMASTEELISA GROUP, SAS i DAB

 

Pozivaju Vas na predavanje...Dana 18. marta 2010. u 10 časova. Sala Doma inženjera Srbije

 

PROGRAM PREDAVANJA 18.03.2010.

10,00 – registracija i podela materijala

10,00 – 10,15 – otvaranje predavanja / predstavnik Društva arhitekata Beograda

Gospodin Nebojša Buljan, dipl.inž.građ., predstavnik grupacije „Permasteelisa“

10:15 – Opšte

- značaj u građevini, sastav i namena

- klasifikacija: panelni, spandrel i stick sistemi / gotovi i custom sistemi

- materijali i površinska obrada (aluminijum, zaptivke, staklo, silikon, čelik, izolacija...)

11:00 – Staklo

- hemijski sastav, fizikalne i mehaničke karakteristike

- energetska propusnost stakla (body tint, hard / soft coating)

- načini oslanjanja stakla

- termički šok, obrada ruba stakla, sitotisak, otpornost stakla na udar

- zakrivljena stakla

- termički obrađeno staklo (kaljeno staklo)

- višeslojno (laminirano staklo)

- izolacijsko staklo

11:45 Pauza

12:00 – Tehnička svojstva

- strukturalna svojstva

- vetar

- ostala opterećenja

- otpornost na udar

- otpornost na provalu i vatreno oružje

- otpornost na eksplozije

- progib i deformacije

- fizikalna svojstva

- propustivost vazduha

- vodonepropustivost

- izjednačavanje pritiska (pressure equalization)

- prolaz toplote

- zvučna izolacija

- zaštita od požara

- rok trajanja i garantni rok

- uređaji za čišćenje fasade

- tolerancije proizvodnje i ugradnje

- tolerancije nosive konstrukcije

- estetski uzorci

13:30 Pauza

13:45 – Proizvodnja i montaža

- sklapanje fasadnih panela na pokretnoj traci

- priprema i montaža na gradilištu

14:15 – Dvostruke (double skin) fasade

- klasifikacija dvostrukih fasada

- fizikalna svojstva dvostrukih fasada (prolaz topline i zvuka)

- energetska ušteda

- primeri i ispitivanja

15:00 – Laboratorijsko ispitivanje visećih fasada

- svrha i program ispitivanja

- propustivost vazduha , vodonepropustivost, vetar, pomaci, udar i ostalo

- ispitivanje toplinskim ciklusima

15:15 - 16:00 – pitanja i odgovori

– koktel

 

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina