*
Društvo arhitekata Beograda - Cvetni trg

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Cvetni trg

Programsko-prostorna studija teritorije Opštine Vračar sa multifunkcionalnim kompleksom objekata sadržaja kulture na potezu Slavija – Cvetni trg u Beogradu

autor: Katarina Anđelković

 

Grad, kao i ljudska jedinka, ima svoju pojavu i svoju ličnost. Njegov karakter meri se uspešnim poduhvatima i ima smisla samo zajedničkom verom i zalaganjem svih nas.
Problematika diplomskog rada podeljena je u dva dela. Prvi čini prostorno-programsku studiju teritorije Opštine Vračar, dok drugi konkretizuje temu na projektovanje kompleksa objekata sadržaja kulture na potezu Slavija-Cvetni Trg. Multiaspektno razmatranje problema otelotvoreno je u metodološkoj, planskoj, arhitektonskoj, urbanističkoj i ekonomskoj studiji. Multidisciplinarni pristup postavljenom zadatku sprovodi se kroz metaforu unapređenja nivoa kulture, a zapravo tretira sve aspekte života i diktira pravce za prevazilaženje ključnih problema Vračara. Cilj je obezbediti odogvarajuće uslove za pravilan razvoj neiscrpnog intelekta njegovih žitelja, otvoriti mogućnosti za ispoljavanje lične kreativnosti pojedinaca, kao i izvajati novo obličje njegove kulturološke celine nadgradnjom nasledjenih vrednosti, tradicije, zatečenog duha mesta u susretu sa naletom globalnih tendencija. Traženje impulsa, definisanje njegovog oblika, identifikacija potencijalnih lokacija i načina da se ideja i prostor umreže u integralnu celinu, svojevrsna je problematika ovog procesa.

Metodologija rada osmišljena je sistemskim tretiranjem brojnih aspekata kroz strateško planiranje: od postavke vizije, definisanja užeg područja kao poligona za fazno programiranje razvoja, do potpune karakterizacije odabranih punktova. Pitanje kulture i identiteta na nivou grada danas kao odgovor daje kulturološku disperziju, bez povezanosti i koncentracije sadržaja. U tom smislu je koncipiranje ideje koja se vezuje za lokalnu zajednicu korak bliže definisanju lokalnih epicentara kulture i njihovo umreženje na nivou grada. Realizacija primenjenog sistema mreža (na makro i mikro nivou) ostvaruje se kroz parametre: komunikativnosti, mobilnosti i dinamike prostora, u skladu sa pulsom savremenog života. 
Danas se postavlja pitanje šta prestavlja motor Vračara koji generiše njegove promene i koje će aktivnosti postati njegov reprezent u budućnosti? Naša opština predstaviće nas-njegove žitelje i zato je neophodno što pre aktivno početi potragu za pravim odgovorima! I kako istorija kaže, sve počinje na Vračaru!

Projekat je nagrađen nagradom privredne komore Beograda za najbolji diplomski projekat u 2009 godini.

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina