Logo
Odštampajte ovu stranicu

La Biennale di Venezia 2012

La Biennale di Venezia 2012

Opšti javni konkurs za predstavljanje Republike Srbije na 13. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji, raspisali su Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije i Udruženje arhitekata Srbije 8. Marta 2012 godine. Konkurs je trajao do 10. Aprila 2012 godine. Do isteka roka za predaju konkursnih predloga u prostorije Udruženja stiglo je 34 rada. Žiri je 23. Aprila doneo odluku o proglašenju projekta JEDAN:STO za pobednika konkursa i predstavnika Srbije na ovogodišnjem bianalu. Na ovoj stranici možete videti izložbu svih radova prispelih na konkurs, i izveštaj žirija sa odlukom o pobedniku.

 

IZVEŠTAJ O RADU SAVETA BIJENALA/ŽIRIJA NA IZBORU RADA KOJI ĆE PREDSTAVLJATI SRBIJU NA BIJENALU ARHITEKTURE U VENECIJI 2012. GODINE

                                                                                                                          

U skladu sa Odlukom i Rešenjem Ministra kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije gospodinom Predragom Markovićem da organizaciju ovogodišnjeg Venecijanskog Bijenala 2012. poveri Udruženju arhitekata Srbije, a za Komesara izložbe imenuje predsednika Udruženja arhitekata Srbije arhitektu Igora Marića, raspisan je republički, opšti, neanonimni konkurs 08.03.2012.godine sa rokom predaje radova do 10.04.2012.godine. Do datuma predviđenog rokom iz raspisa Udruženje arhitekata Srbije je primilo 34 rada.

 

Cilj konkursa je bio izbor koncepta i dizajna izložbe za predstavljanje Republike Srbije na 13. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji (13. Mostra Internazionale di Architettura La Biennale di Venezia) koja će se održati od 29. avgusta do 25. novembra 2012. godine u paviljonu Republike Srbije u Veneciji, sa temom “Common Ground” (Zajedničko polje), zadatog od strane umetničkog direktora Bijenala Dejvida Čiperfilda (David Chipperfield).

Projekat je trebao da sadrži predlog koncepta i dizajna izložbe kao tumačenje teme Bijenala u dijapazonu od direktne interpretacije do kritičkog otklona a usvajajući za osnovu, arhitekturu u Srbiji.

 

Programski Savet Bijenala/Žiri 2012. u sastavu:

 

Dr Igor Marić, dipl.inž.arh., predsednik Udruženja arhitekata Srbije,

Komesar nastupa Republike Srbije na Bijenalu arhitekture u Veneciji 2012.

Prof. Branislav Mitrović, dipl.inž.arh., dopisni član SANU

Prof. Zorica Savičić, dipl.inž.arh.

Doc.Mr Vladimir Milenković, dipl.inž.arh.

Doc.Milan Đurić, dipl.inž.arh.

Mr Lazar Kuzmanov, dipl.inž.arh.

 

je na prvom sastanku 10.04.2012., detaljno pregledao pristigla 34 rada, koja su i šifrirana radnim šiframa od 01 do 34.

 

Do sledećeg sastanka Programski savet/Žiri je pregledao radove individualno.

 

Drugi sastanak Žirija zakazan je za 13.04.2012.godine. Nakon detaljne analize i diskusije, Žiri u punom sastavu je odlučio da radovi sa radnim šiframa: 07, 11, 16, 21, 22, 23, 24, 29 i 33 ostanu za dalje razmatranje.

Treći sastanak Žirija je održan 14.04.2012.godine, na kome je dogovoreno da radovima sa radnim šiframa 29 i 33 se pošalje sledeći tekst obaveštenja:

„ Žiri za izbor rada koji će prezentovati Republiku Srbiju na 13.Bijenalu u Veneciji 2012. je predložio dva rada koji ulaze u najuži izbor:

-     Rad pod nazivom projekta OPEN – radna šifra 33;

-     Rad pod nazivom projekta JEDAN:STO – radna šifra 29.

Da bi doneo Odluku Žiri smatra da autori ovih radova treba da daju dodatne informacije i da ih usmeno obrazlože.

Rok je 7 dana , SUBOTA 21.04.2012. u 10,00 časova u Udruženju arhitekata Srbije, Kneza Miloša 7a,gde će se održati prezentacija vašeg rada.

-     Video sekvenca ( do jednog minuta) koja objašnjava rad i maketa (1:50) koja određuje postavku.

-     Usmena odbrana do 10 minuta.“

 

Dana 21.04.2012.godine, nakon usmene prezentacije autorskih timova u prisustvu svih članova Saveta Bijenala/Žirija i predstavnica iz Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva, Jagode Stamenković i Maje Mišković, koje su zadužene ispred Ministarstva da prate celokupnu organizaciju ovogodišnjeg Bijenala u Veneciji 2012. , odlučeno je da se pošalje pismo autorima pod radnim šiframa 29 i 33 sa sledećom sadržinom:

 

„ Žiri u ovoj fazi razmatranja nije doneo konačnu odluku obzirom da oba prezentirana rada imaju kvalitete koji nisu iznedrili jedinstvenu odluku za jedan od njih.

Razmatrali smo mogućnost da se kao dve grupe sretnete na „zajedničkom prostoru“ i spojite vaše stavove kao dve postavke ili jedinstvenu postavku.

Za rad „OTVORENO“ ostaje pitanje da li je moguće koristiti rezervni požarni izlaz u funkciji izložbe a za rad „STO“ je pitanje izvođenja.

Ako bilo koji od autorskih timova smatra da nije saglasan spajanjem sa izlaganjem dva tima, Žiri to neće uzeti u obzir pri odluci o izboru jednog od radova.

Rok za odgovor je PONEDELJAK 23.04.2012. do 13,00 časova.

Organizator Udruženje arhitekata Srbije će do ponedeljka proveriti da li je moguće koristiti rezervni ulaz ( u šta sumljamo) .

Ako timovi prihvate da naprave zajedničku izložbu imali bi rok da do PETKA 27.04.12., predlože rešenje.

 

Postavka treba da se uklopi u budžet raspisan konkursom. Za sva dodatna objašnjenja za donošenja vaše odluke , možete se obratiti komesaru Bijenala u Veneciji Igoru Mariću „

Organizator UAS je uputio pismo direkciji Bijenala arhitekture u Veneciji sa pitanjem i detaljnim obrazloženjem rešenja da li požarni ulaz iz paviljona može da bude pod određenim, opisanim režimom, korišćen u funkciji izložbe.Odgovor je i nakon dodatnog usmenog obrazloženja bio da je to nemoguće iz bezbedonosnih razloga.

Dana 23.aprila 2012.godine na e mail adresu Udruženja arhitekata Srbije je stigao zajednički dopis od grupe autora oba pozvana tima „JEDAN : STO“ – radna šifra 29 i „OPEN“ – radna šifra 33, sa sledećom sadržinom:

 

„Poštovani,

Nakon sastanka autora dva pozvana rada, u kome je razmatran predlog Žirija od 21.04.2012., zajednički je dogovoreno da Žiri odluči o izboru jednog od radova. Iako smo voljni da realizujemo zajednički rad, zbog kratkog vremenskog perioda sumljamo da možemo doći do kvalitetnog rešenja.

Srdačno, Nikola Andonov, Branko Belaćević, Milan Dragić, Davor Ereš, Miloš Živković, Olga Lazarević, Milica Lopičić, Marko Marović, Marija Miković, Jelena Pančevac, Dunja Predić, Aleksandar Ristović, Pavle Stamenović, Nebojša Stevanović, Dušan Stojanović, Marija Strajnić, Janko Tadić, Marko Todorović, Žarko Uzelac “ .

 

Dana 23.04.2012.godine Savet Bijenala/Žiri je doneo odluku (4 glasa za rad pod šifrom „JEDAN:STO“, jedan glas za rad pod šifrom „OTVORENO“ i jedan glas uzdržan) da rad pod imenom „JEDAN : STO“   ( Title of the exhibition: 100 ) autora projekta u sastavu: Marija Miković, Olga Lazarević, Marija Strajnić, Nikola Andonov, Aleksandar Ristović, Marko Marović, Janko Tadić,  Nebojša Stevanović, Milan Dragić i Miloš Živković.  bude izabran za predstavljanje Republike Srbije na 13. Međunarodnom Bijenalu arhitekture u Veneciji 2012.godine , kao rad koji prema datim kriterijumima i dodatnim sugestijama (uvođenje video sekvenci koje su prezentirane na dodatnoj demonstraciji i zvuka) najviše odgovara ovogodišnjoj temi “Common Ground” (Zajedničko polje). Nakon razrade projekta sa dodatnim sugestijama u saradnji sa Komesarom izložbe rad će biti prikazan Savetu Bijenala/Žiriju.

 

U Beogradu, april 2012.godine

Programski Savet Bijenala/Žirija 2012. u sastavu:

 

Igor Marić, s.r., Komesar nastupa Republike Srbije

na Bijenalu arhitekture u Veneciji 2012.

Branislav Mitrović, s.r.

Zorica Savičić, s.r

Vladimir Milenković, s.r

Milan Đurić, s.r

Lazar Kuzmanov, s.r

 

 

JEDAN:STO

Autori:

Marija Miković MArch
Olga Lazarević MArch
Marija Strajinić MArch
Nikola Andonov MArch
Aleksandar Ristović MArch
Marko Marović MArch
Milan Dragić MArch
JankoTadić MArch
Nebojša Stevanović MArch
MilošŽivković March

 

Jedan:sto.pdf


 

 DYNAMIC PLATFORM

MrMiloš Antonijević, dia

Tijana Stevanović, M.arch

Marina Milivojević, M.arch

 

Dynamic platform.pdf

 


 COMME ON GROUND & PLAY ARROUND

Doc. Miloš Komlenić

 

Comme on ground & play around.pdf

 


 

 


 

ARHITEKTURA PREDELA

Autori:

Miroslava Petrović Balubdžić mr.dipl.ing.arh

Saradnici:

Marija Kočović dipl. Ing. Arh

Milica Balubdžić mr. Desig

Marija Knežević stud 

 


 

TIME CIRCLE

Autori:

Ljubica Milovic, d.i.a.

Nevena Marinoski, d.i.a.

Zorica Marinkov, d.i.a.

 

Time circle.pdf

 

 


 

VENECIJANSKA .PLATFORMA

Autori:

Kreativna zadruga
Lukić Aleksandar
Jović Slobodan

 

Venecijanska platforma.pdf

 

 

 


 

[MIS]COMUNICATOR

Autor:

M. Arch Andreja Buđevac

 

{MIS}comunicator.pdf

 

 

 


 

DA SE UPOZNAMO!

AutorI:

Daša Spasojević
Predrag Milić

 

Da se upoznamo.pdf

 

 

 


 

“IZNAD OBLAKA”

AutorI:

Ljubomir Janković

Saradnik
ljubomi rBrkić

 

Izznad oblaka.pdf

 

 

 


 

“ARHITEKTURA U NA:ESTAJANJU”

AutorI:

Jovana Miletić

Bojana Vitorović

Katarina Miletić

 

Arhitektura u nestajanju.pdf

 

 


 

“COMMON” GROUND

AutorI:

Željko PetkovićM.arh

Nenad BlagojevićM.arh

 

"Common" ground.pdf

 

 

 


 

CORNFIELD

AutorI:

Đorđe Šumanović

Irena Sokić

Mirjana Antonijević

Sanja Milanov

 

Cornfield.pdf

 

 

 


 

EXTRALEGAL CONSTRUCTIONS

AutorI:

Ivan Kucina
Dubravka Sekulić

 

Extralegal constructions.pdf

 

 

 


 

ZAJEDNIČKO≠PROSEČNO

AutorI:

Milena Vukićević
TeodoraVukašinović
Marija Obradović
 

 

Zajedničko prosečno.pdf

 

 

 

 


 

UNLIMITED

AutorI:

A.P.E.M.

Predrag Denčić d.i.a.
Emilija Slijepčević d.i.a.
Marko Krstić d.i.a.
Aleksandra Koneski d.i.a.

 

Unlimited.pdf

 

 

 


 

COMMONGROUND-PLAYGROUND

AutorI:

Zdravko Barišić d.i.a.

 

Commonground-playground.pdf

 

 

 


 

IN CONSTRUZIONE

AutorI:

Aleksandar Čarnojević

 

In construzione.pdf

 

 

 


 

KREATIVNOST

AutorI:

Đurđica Horvat

 

Kreativnost.pdf

 

 

 


 

BACK TO BASIC

Autori:

I.Luković
D.Stanković

 

Back to basic.pdf

 

 

 


 

THE BIG PICTURE

Autori:

Pejić Petar
Jakovljević Stefan

 

The big picture.pdf

 

 

 


 

FLOW

Autori:

Milica Vučković, M. Arch.
Slađana Marković, M. Arch.

 

Flow.pdf

 

 

 


 

COMMON ILLUSION

Autori:

Srđan Marlović
Miloš Mirosavić
Ivana Popović
Alen Spahić

 

Common illusion.pdf

 


 

 


 

KAFANA SRBIJA

Autori:

Radivoje Dinulović
Miljana Zeković
Višnja Žugić

saradnici:

Aleksandar Bede
Miroslav Dimitrijević
Luka Ljumović
BojanStojković
Milan Šimić

 

Kafana Srbija.pdf

 

 

 


 

OBRNUTI HORIZONT

Autori:

Radnagrupa “Obrnuti horizont”

 

Obrnuti horizont.pdf

 

 

 


 

ISLAND

Autori:

Sonja Dedic
Mila Mojsilovic
Stefan Stojanovic
Veljko Markovic
Luka Mladenovic

 

Island.pdf

 

 

 


 

COMMON GROUND – COMMON SKY

Autori:

ass. Ksenija Pantović dia.
Jasna Jovanović dia.

saradnik:

Dubravka Joksić dia.

 

Common ground-common sky.pdf

 


 

SVETLOST

Autori:

Milena Dučićd.i.a.
Igor Jakšić d.i.a.

 

Svetlost.pdf

 


 

IM(P)ROSTOR

Autori:

Imago:Mundi
 

 

Im(P)rostor.pdf

 


 

POČASTI NAS ULASKOM OVO JE KUĆA TVOJA

Autori:

Prof. Dr. Ljubiša Folićdia
Prof. Dr. Svetislav Popović dia

 

Počasti nas ulaskom ovo je kuća tvoja.pdf

  

 


 

 

METATEZA

Autori:

Iva Čukić dia
Marko Salapura dia

 

Metateza.pdf

 

 


 

IZVINITE ZBOG PREKIDA ARHITEKTURE

Autori:

Vladimir Kovač
DaniloVukosavljević

 

Izvinite zbog prekida arhitekture.pdf

 

 


 


SAOPŠTAVANJE

Autori:

MArh Irena Gajić
BArh Iva Bekić

 

Saopštavanje.pdf

 

 


 


OPEN

Autori:

Branko Belaćević
Davor Ereš
Milica Lopičić
Jelena Pančevac
Dunja Predić
Pavle Stamenović
Dušan Stojanović
Marko Todorović
Žarko Uzelac

 

Open.pdf

 

 


 


TRANSITION LAB

Autori:

Dragan Marinčić
Aleksandra Marinčić
Vanja Koprivica

 

Transition lab.pdf